Are_You_Traveling_Overseas_With_Children_

Are_You_Traveling_Overseas_With_Children_

האם החברה שלך נופש בחו"ל אלו שיש להן ילדים?


363

סיכום:
בזמן האחרון משפחות עוברות תהליך של לתאילנד ואזורים שונים שמעבר לים. אם וכאשר כל אחד טס ויש לך הקטנים, עשה 2 הכנות ערב שאנחנו מתעצם וזכור שקציני הביטחון עושים את אותה העבודה שלהם על מנת לשמור אודות כולנו.


מילות מפתח:
מיגון, צעיר, רנטגן, סוג ציוד, קצינים, קציני אבטחה, ציוד הקשור לילדים, מכונת רנטגן, ונכדים מושפעים, קצין יודעים, בנזין


ארגון המאמר:
קציני האבטחה בשדה התעופה יודעים להבטיח את אותן אנחנו, שאין להם מיזוג לגילם (אפילו לתינוקות) ערב שאנו רשאים לצלוח את אותם מחסום הביטחון.
https://www.instapaper.com/p/tiejudge88 יבקשו ממך ליצור עניין שיפריד אותי מילדך וילדיך.

קציני מינהל אבטחת הנעה (TSA) הוכשרו באופן יחסי והם מודעים דאגתכם לילדיכם. הנם יתקרבו לילדיכם בעדינות ויתייחסו אל עורך הדין בכבוד. והיה אם לילדך רע עד מוטרד, קציני הביטחון יתייעצו איתך בנוגע ל ההליכים מקסימאלית להקל המתארת את הדאגה בידי ילדך.

ספר תורה מחיר לתוך תשאיר תינוקות במנשא תינוקות בזמן שהוא מגיע במכונת הרנטגן.

* יותר מידי מטען הנשיאה בסיסי תיקי ונכדים וחפצים מוכרח ללמוד במכונת הרנטגן. דוגמאות כוללות: שקיות חיתולים, שמיכות וצעצועים.

עלות ספר תורה יותר מידי הכלים המקצועיים שיש לו קשר לצעירים שישתלב במכונת הרנטגן חייב לעבור במכונת הרנטגן. נקודות כוללות: עגלות, עגלות מטרייה, מנשאות פעוט, מושבים לרכב ותנופה, תרמילים, וכיסאות פעוט.

* כשאתה עובר להתגורר למחסום, התמוטט או גם קפל את אותן הציוד מה שקשור לילדים שלנו. אבטח אביזרים שנמצאים בכיסים, בסלים או לחילופין מחוזקים לציוד והניחו את המקום על חגורת הרנטגן לבדיקה. פחי פלסטיק ניתנים להפקדת כלים כאלה.

* אם וכאשר כל אדם מהציוד מה שקשור לצעיר של העבודה הוא אינו מתאים שיטת מכונת הרנטגן, קציני האבטחה יבדקו את המקום מההבטים ויזואלית ופיזית.

* בקש מקצין אזעקה סיוע באיסוף התיקים והציוד שיש לו קשר לילד שלנו והיה אם העסק שלך זקוק לכך.


אם וכאשר ילדכם עלול לגשת אל ש עזרתכם, כולנו נותנים לנו ולילדכם לעשות בנפרד באמצעות גלאי המתכות. במידה אתה יסוד את כל ילדך דרך גלאי המתכות והאזעקה נשמעת, קצין האבטחה יצטרך לאשר וגם אתכם ואת ילדך.

הסר תינוקות וילדים מהעגלות או לחילופין מנשאי התינוקות ספציפי זה שקציני האבטחה ידאגו לסנן בו כל אחד בנפרד.* אינך רשאי לשדר את הילד לבן אדם שונה שמאחוריך או שמא לפניך בזמן תהליך הגיע.

* לתוך תעביר את ילדך לקצין הביטחון למנות.

קניית ספר תורה קצין הביטחון הדבר תלוי לקבוע מחיר את אותה עזרתך בבדיקת ילדך

מומחי הביטחון מקובל נבצע רק את עבודתם בשמירה הכול על דרכי הנשימה. אנא שתף ​​פעולה וזה יגרום לבדיקת האבטחה של החברה לתכנן באופן ניכר חלקה.