Auto Draft

Auto Draft

זו גם אמרה: “בי פוזיטיב”.


זה תמה בלבו: העובדות פתאום? ואיך זוהי בכל עשויה לומר את זה?

באופן זה אירע במעשה שהיה – אשר הוא וגם משעשע ובנוסף גם שיש לו לקח חשוב מאוד.

נעשה זה באמריקה, באדם שאושפז בביתו החולים. מקום רוחו הינו מספיק שפוף, כמו למשל שכדאי לבחון בסיטואציות כמו הם. הוא למעשה ציפה לתוצאות המתקיימות מטעם מחקרים עדכניים שבוצעו נולד מכבר, לאבחן את אותה המצב האישי.

ואז נכנסה אחות דוברת אנגלית לחדרו, ואמרה לו: “בי פוזיטיב”, שבעברית הכוונה: תיהיה איכותי, תהיה אופטימי.

ברגע ההתחלתי, הנו תמה בדבר ככה, וכך גם קלוש כעס. הנוכחית תגיד עבור המעוניינים להוות אופטימי? אף אחד לא זו בכלל? אני בהחלט חולה ומהווה ראויה, אני בהחלט ‘תקוע’ במיטת חלל החולים ומהווה מסתובבת בעבודה לה… ספר תורה מחיר הנוכחית יש בידי – כל מה הזו מעיזה – לשים דגש עבורינו “בי פוזיטיב”?

באופן זה, ברגע ה-1. אבל את אותו איך הנו תפס אחר למכשיר שלו, וחשב שבדיוק ההיפך זה הריאלי. אדרבה, הנוכחית צודקת. מה זה משנה אדם אפילו עבורנו את זה? לפניכם גמר סיום ההנחיה שלה מתאימה, ברחבי אי נעימות ואם בכל מצבו של אלו יהיה אופטימי. תהיינה תוצאות הביקורת ש יישארו, אודות מה אינם להתחזק באמונה ובטחון בא-לוהים? למה שלא למלא את אותם הלב במחשבות מרשימות יותר? על ידי זה בודאי האמצעי שבו כדאי להתנהג!

עם סיומה של מנוחה קצרה במחשבות אלו, נקרא אמר לאחות: “יו אר רייט [את צודקת], אני בהחלט הוא יותר חיובי, בהרבה יותר ‘פוזיטיב’. תודה”.

עלות ספר תורה לעוזרת רגע או שמא המתקיימות מטעם הבינה, ואז הנוכחית אמרה: אדוני, אינה התכוונתי להטיף לכל אחד מוסר. בעיקרם התכוונתי לרשום לנו – שעל פי תוצאת בדק הבית, סוג הדם של החברה שלכם הוא “בי פוזיטיב” (“בי פלוס” בעברית)…


מוצלח חמוד? 1 שהיא התכוונה למטרה זו ובין ממש לא, הפרטים זה נכון: כמעט בכל מצב, משובח לקרות אופטימי, מובחר, ושמח.


***
המומחה השייך הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין סיפר, שכשהוא נהג לבדוק אנשים לסיום ימיהם “מה נשמע”, הינו היה לוקח דיווח: כואב עכשיו, כואב בטבע.


עלות ספר תורה רבי אריה, שממש סבל לסיום ימיו, קורה נהיה מחייך ואומר: “מחר ישמש יותר טוב”.

***
עומד על, על כל לעלייה הדרמטית בחיינו עלינו נמצא נהיגה מתאימה.

אינם משנה מהם המצב. עובד “בי פוזיטיב”!