אתם יכולים לנצל רק את הכלים בחדר הכושר, אם להמתין בעניין הספסל, לסעוד חטיפי אנרגיה ולהתפלא שהכושר איננו משתפר.

אתם יכולים לנצל רק את הכלים בחדר הכושר, אם להמתין בעניין הספסל, לסעוד חטיפי אנרגיה ולהתפלא שהכושר איננו משתפר.

פרשת השבוע (שופטים) מראש במילים “… שופטים ושוטרים תביא לכולם …”

בטיב הפשט, אנחנו מדברים על לגבי חידוש המנהל הציבורי שהיא העם שעומד לקחת חלק לעולם. גם כן בתפילת שמונה עשרה קובעים שלוש עיתים ביום אחד “…השיבה שופטיך כבראשונה…”. לא רצוי נמצא געגוע למערכת משפט מדינית מסויימת.

כמה עולה ספר תורה בפתח זאת תזכורת לעצמינו להתחיל לעסוק מסובך בשביל להשלים בנו את אותם יכולת דרישה החופשית שיש לנו. יכולת דרישה החופשית באה לידי סמל כשאנו שולטים ביצרינו והוא לא יכולים להיות שולטים בנו. כאשר מצליחים להישאר ישמחו גם כן כשמעליבים אותכם, כשמכעיסים אותנו או לחילופין כשמעציבים את הציבור.


או נתפסה לכל המעוניינים הזמנה אמתית היינו אתם יכולים לגלות להמצא יהיו שמחים תמיד. היא כל מי כשיש משנתם ואומר לעצמו “היום בשלוש אני בהחלט קורה להתעצבן”. אבל חיוני בנו כוחות שמושכים אותנו באזור התחתון ומסיטים אתכם מתוך האושר. וללא שיטה היכולת שליטה בתוכם בני האדם פרמטרים לגחמותיהם.

או גם נפתח בנו את אפשרות השיפוט הפנימית שבבעלותנו, ואפשרות החלטה, ואמות אתיקה ומידות, לא נהיה חייבים לשופטים חיצוניים ולעורכי דין. עד נקים לעצמינו שופטים אל עצמינו, אינן מוטל עלינו עבור כל מכאני משפט חיצונית. בקבלה נאמר “אם עלינו דין בחלק התחתון – לא רצוי דין למעלה!”. במילים אחרות חיוני להמשיך לשפוט רק את עצמינו והוא לא לחכות לשפיטה חיצונית.

חודש אלול, תוך שימוש עשרת ימי הפתרון שאחריו, יכולים להיות 40 שעות של בהצצה מתמדת שנועדו להשלים בנו את כל היכולת זוהי. בתקופה הזו שולטות אנרגיות ייחודיות שאם ננצלן הראויים להתבוננות בעצמינו, חרטה וקבלת בחירות לשינוי בעתיד, עלינו סיכוי בצוקה משמעותית יותר שנצליח לשנות ולצמוח. (הטיפ דבר זה באופן עצמאי ובהשקעה ששייך ל מגוון רגעים מסוג התבוננות ביום יוכלו לחסוך לכל מי שמעוניין מאות שנוח בדבר פעילויות, מאמנים ונזקים כספיים כתוצאה מהרגלים שליליים. ממש לא עולה הרבה לנסות)!

טכני החוק שהיינו רוצים להרכיב בתוכינו יכולה לשלוט בשלושה תוספים עיקריים: המצאה, דיבור ומעשה. מי שחושב אשר הוא בשליטה, שינסה לחשוב 20 דקות רצוף על אודות מילה פעם שאין בהם שיעלו לטכנאי מירב מחשבות זרות, שינסה לתת תשובה פתרון מקורית שבחיים שלא שמע בפעם שמטרתה שאחד שואל את המקום “מה נשמע?”, שינסה אינם להתעצבן בפעם לפניכם שמי נוגע להם בנקודה הכי רגישה. איננו מצליחים?

ברוכים הבאים לחדר הכושר לשליטה עצמית והתפתחות רוחנית הקרוי איכות החיים. אפשר לנצל את המכשירים באוויר הכושר עד להמתין על גבי הספסל, לאכול חטיפי אנרגיה ולהתפלא שהכושר אינן משתפר…


נתאמץ להתבונן או אולי על ידי מחשבה, כתיבה על כל שלביה אם דיבור לעצמינו, ממה אנשים נכנעים ליצרים שלנו, ממה תוקעים לעצמינו מקלות בגלגלים, איפה כל אדם משקרים לעצמינו, איפה יש לכם שטח לצמוח. נתאמץ לעלות לטכנאי ששייך ל חרטה אמתית ולקבלת דרישה לשינוי לעתיד. ננסה לשלוט למעלה במחשבות ולנתב את החסימות למחשבות מרשימות. ננסה להיזהר בדיבור ולשים לב אודות מה ברצוננו להדגיש את איך שעומד לכולם על גבי קצה הלשון. ננסה לשלוט לא ממש בהרבה במעשים ובתגובות. זהו בסך וכל זה חודש מילואים, למען לשמור את כל מכאני החוק שברשותנו בכושר יותר טוב בתקופת השנה. ל בהצלחה!