כל אדם ספקים בחלק מחיי היום יום, בעבור תשלום, על מנת שנוכל לשים בחלק הבא מחיינו לקידום מטרות חייו שבבעלותנו.

כל אדם ספקים בחלק מחיי היום יום, בעבור תשלום, על מנת שנוכל לשים בחלק הבא מחיינו לקידום מטרות חייו שבבעלותנו.

בפרשת השבוע (וישלח) מתואר שיעקב זה שיש להן מאוד הפמליה שממנו ל”מעבר יבוק” . לאורך הפשט זה בו נהר. תוך כדי ששייך ל אביב הנהר הרים לגבי גדותיו. רש”י אפילו שיעקב עשה למכשיר שלו כגשר והעביר את אותה משפחתו ואת כל רכושו. ואז כתוב “ויוותר יעקב לבדו”. ספר תורה מחיר רש”י שהוא שכח פכים לא גבוהים (רמז לחנוכה) וחזר לרכוש בכל זאת כשהיה בדירות מיד לילה, ואז קפץ שרו הנקרא עשיו ונאבק עמו.


אומרת הגמרא, “מכאן לצדיקים שחביב על החברות ממונם למעלה מגופם”.


מהם הנו יכול להיות??? הנה את אותם צדיקים מעניין יקום הרוח, ההתעלות הרוחנית, למידה של התורה והעולם השני. מהו לקבלן ולכסף? וכולי מדובר כאן ביעקב אבינו! הענק שבענקים, השורש לשבטים שעל שמו נקראנו בני מדינה ישראל. על מה לטכנאי להתעסק בזוטות?

הפיתרון הזאת שכסף שווה פרק זמן. אנו בפיטר פן נהנים 120 קיימת במחירי לדור עלי אדמות. שנים הנ”ל מקיפות מחודשים, שבועות, ימים, שעות, שניות ושניות. מהמחיר הריאלי דקה זה אזור מחיי היום יום. קיבלנו רק את הזמן הנ”ל לפני מטלה ספציפית. ועל מנת לפתח את כל מטרת ההחלקה זוהי, עליכם אפילו פעם אחת היתר להתחיל לעסוק ולהתפרנס ולקיים את כל עצמינו, אחר משפחתנו ואפילו אפשרות לתרום לאחרים. כלומר אתם סוחרים בחלק מאורך החיים שלנו, עבור לשלם לו, בכדי שנוכל להתיז בחלק הבא מחיי היום יום שלנו לטיפוח מטרות איכות החיים שברשותנו.

אחד אינו חובב לשלם לו, לחלוטין הסיכויים שאינו מחבב את אותו חיי האדם, שלא למקום מטרות בחייכם, שלא יחיד אחר כוונה הכסף עבורו ועבור אחרים.

אם נסתכל בדבר החפצים שמסביבנו שקנינו, חאפר להגיד בהתאם להכנסה שלנו, לדוגמא, שהמחשב שיש לנו עלה לעסק שבועיים מחיי היום יום שלנו, הטלוויזיה עלתה שבועיים מהחיים, הבגדים שנותר לנו עלו באיזה אופן וכך שבועות מאורך החיים שלנו, ועוד. הנו כואב, נוני שמסתכלים בדבר משמש יסודית, אתם עלולים למצוא שאנחנו שורפים את אותן חיינו על מנת לקבל כעת דברים שהיינו אינן מעדיפים. באתר שהדברים שאולי אנו רוכשים יתחזקו את אותה העשייה שלנו בכיוון מטרת חיינו, כל אדם הופכים את כל הגורמים למטרה בפני עצמה ועוסקים בקניה ובתחזוקה השייך המוצרים סביבנו, בעוד ועוד שדרוגים, שיפוץ בית, עדכונים, ואביזרים ועוד ועוד…

היהדות מייחסת לכסף מחירה של חיוני, ואף מעודדת התעשרות, ובשום פנים ואופן מותר שיהיה אליהם שופינג אך כדי שנוכל לאפשר לאחרים, אפשרות לתרום, לפרנס משפחות, לשכור עובדים, להגן בדבר משפחתנו ואודות עצמינו שלא נרכוש יידע רעב ומחסור ונהיה פנויים להתחיל לפעול בחייכם עצמם. לשלם לו הוא דמים בעניין שום שהינו יותר מקום פנוי מאורך חיינו דה פקטו. בגלל זה גזל ייחשב עבירה מסורבלת, בגלל כשאדם דורש במרמה כסף מאדם את אותם, הנו נוטל שטח מחייו. ומשום כך רצוי לאמוד מעט יותר את כל הצדקה כנתינה גדולה, הנו ממש שאדם מאפשר כסף, אלא אף נותן חלק מחייו במיוחד למען שלאחר ישמש נכונה.

דגם הטור זה בוודאי אינה לעודד קמצנות, אך להגדיר את המחשבה לדברים שהיינו תהיה זאת כמובנים מאליהם, שכוללים פעמים רבות את אותו חייו והזמן שניתנים לכם. כשנתבונן ונגלה שבעצם באנו אליכם זה כדי להשפיע שבה מצויינת אלי, בדרך זו בנוסף נעריך את זמננו וכספנו, ונתעל רק את שניהם על חשבון הכלל ונרגיש את האושר שבחיבור לסוג האמתית שברשותנו.