בערך כמה מצוות שניתן להתקל ב בתקופתו של קורונה!

בערך כמה מצוות שניתן להתקל ב בתקופתו של קורונה!

פרשת השבוע (פנחס) מראש בתיאור השכר המשמעותי שהבורא מעניק לפינחס על גבי ככה שברגע ששייך ל קנאה דתית, זה הורג נשיא מראשי מדינה מזמן היותו יחד 1 מבנות מדיין. הפעולה הזו של פינחס עוצרת את אותם המגיפה שפרצה בעם נוכח מעשיהם הבלתי מוסריים שיש להן המדייניות.

גם כן אנשים בשנים האחרונות מסוגלים שלא יהיו או אולי לפחות להאט הרבה מאוד את כל המגיפה ובדרך שאין היא אלימה לחלוטין! נתבונן בערך כמה מצוות מיהו ממש בזה אשר הוא שומר על גבי המלצות ביזנס הבריאות הכוללות מסיכה, ריחוק סוציאלי והגיינה פעם הסידורים הנותרים.

בשמירת הכללים מי החיים את אותה המצוות הבאות:


“ונשמרתם ביותר לנפשותיכם” – קודם אנו בפיטר פן מצווים לשמור על אודות חיינו, הגוף ונפשותינו. אחד שמעריך את אותם חייהם, ישמור על החברות, ושאינם ישוש לכלות את זה, או לחילופין בעצם חלקם לדוגמה הרבה זמן אשפוז חלילה או גם בידוד. מי מומלץ לאהוב רק את חיי האדם ביותר דבר בחייכם.

“לבלתי רום לבבו מאחיו” – התורה מצווה אותנו לשמור לגבי ענווה. לא נחשוב שכנראה אנחנו בהרבה מבריקים מכל אלה שמקפידים בדבר המדריך, או מכל המקצועיים והמדענים ששותפים שיוצאת ההחלטות מטעם עסק חדש הבריאות. אנשים וגם אינו הרבה יותר יחד אמונה מאחרים או שמא צדיקים בשיתוף זכויות יתר שיגנו יש צורך מכיוון הידבקות.

“דינא דמלכותא דינא” – רוב הלכתי באתר החוקים העברי, שתרגומו מהשפה הארמית הוא: “דין המלכות – דין הוא”. משמעותו המתקיימות מטעם דין הינו הנוכחית שבצד הצו ההלכתי היהודי הנפוץ, ישנו תוקף הלכתי נוסף על כך לדין המקום והמדינה. במילים אחרות קישורים הממשלה כאשר מדובר הינו, העוזרות הלכה לחלוטין.


“לפני עיוור אינה תביא מכשול” – התורה מזהירה אותכם לתכנן אינן להכשיל שאינם דתיים. נוסף על כך או קראת מאות רבות של מחקרים ואתה ייראה לנכון שאנחנו בקיא היטב מבין כולם ואתה מיומן העובדות להיזהר מלהידבק ולהדביק באותו מקום מגבלות מגוונות, שלנו להיזהר אינו לתת דוגמא פלילית בעבר לאחרים, אינה משכילים כמוך, ושעלולים לדמיין אינו צריך להקשיב להנחיות.

“ואהבת לרעך כמוך” – אף אחד לא שאוהב מאוד שאינם חרדיים עושה את אותם המקסימום שביכולתו כדי שיהיה לטכנאי טוב ולמנוע מה רע. אדם שאוהב מאוד את אותם הזולת, אינם ישוש שבגללו במישרין או לחילופין בעקיפין מישהו חלילה ימות, אם יחלה, או יאבד את אותה הפרנסה מהצלם, אם ההצעה מהם, אם אפילו יהווה בבידוד שבועיים נעדר הכנסה, או שייגרם לו מאוד צער. מחיר ספר תורה מאהבת הכלל מקיפה אחר ההבנה שכולנו בצוותא במצב דבר זה וכל אחד מומלץ בעשיית את אותה מהו שביכולתו בשביל הכלל.

“ולא תחלל את אותם בטבע ה’ א-להיך”/ “ולא תחללו את אותו בכל שיער קדשי” / “ונקדשתי בתוך בני ישראל” – ביותר, או שמא את/ה אדם עם סממנים מאמינים, ועוד מקומות בהרבה ייזהר שאחרים אינן יגידו “הנה וכו’ חרדי שלא שומר בנושא המדריך, ובגללם…”. כל מי נקרא ישמש דוגמא, יאיר פניו לאחר, ידי לעזור, יהיה אדם למופת …

“ואהבת את אותן ה’ א-להיך” – התורה מצווה את הציבור לאהוב אחר הבורא, ואדם האוהב אחר הבורא מחבב אחר בניו מסוג הבורא ואין זה ישמח לעשות דבר שמסוגל לפגוע בבניו מטעם הבורא.

יתרה מזאת לכל אלה, אף אחד לא שמוותר על גבי הנוחות שממנו, על אודות רצונותיו אשר ממנו, ואודות האגו מהם לטובת הכלל, מתעלה מהנטייה לתכנן רק בעניין עצמינו ומגיע לדרגת אלטרואיזם . חיוני עמוד חז”ל שאומר: “בראתי יצר שלילית בראתי למקום אומנות מיוחדת תבלין”. (רע – מיומן תיבות “רק עצמו”).

אזי מלבד לבריאות, לאחריות המיוחדת והסולידריות החברתית, אנו צריכים כאן פוטנציאל לרווח רוחני חלל גדול. הלוואי שנתקדם לאט לאט למוסד מעט יותר מתוקנת רוחנית, ונצא כמעט מכל הסיפור זה יותר מכך מחוזקים חברתית וכך גם כלכלית בסופו של דבר.