מאוד הודו והדרו המתקיימות מטעם רבי שמעון בר יוחאי עובר בעיקרם מהימים הקשים במערה, מתקופת הבידוד וההסגר, מהתפילה ביחידות, שאין בהם קריאה בתורה, מליל סיכום שהינו עשה בלי שום המשתמשים.

מאוד הודו והדרו המתקיימות מטעם רבי שמעון בר יוחאי עובר בעיקרם מהימים הקשים במערה, מתקופת הבידוד וההסגר, מהתפילה ביחידות, שאין בהם קריאה בתורה, מליל סיכום שהינו עשה בלי שום המשתמשים.

בואו נדבר אודות ל”ג בעומר בצל הקורונה. ראשית כול, אני בהחלט כל כך מחכה שיהיה עוצר יסודי בליל ל”ג בעומר. הדבר אמר בשעתו ראש הממשלה על גבי ליל הסדר? “אנחנו אינה חולמים על שפסח יהיה פורים”. לא לפני מאוד השיפור כאשר מדובר וההקלות האחרון, אין אפשרות לקחת את הסיכונים בעלי עדיין חג שיגרום חלילה להדבקה המונית. אין של”ג בעומר ישמש פורים. ואם לא סגר בכל ארצנו, אז לפחות לעבור בדרך הרמטית רק את חלק מירון. אני יכול שחשוב יהודים שבשבילם לא להוות אצל רבי שמעון בל”ג בעומר נולד מסובכת לדוגמה להרוויח ליל מבנה בלי צאצאים והנכדים, אך השנה נגזר יש צורך לפגוש את כל רבי שמעון אינם בציון אשר ממנו, אפילו בספריו, בתורתו, במאמריו בגמרא. נולד הרבה פחות מאתגר. יכול להיות שיותר קל לעלות או מירון ולעמוד בפקקים ובדוחק הרב בתוך, מאשר להתחבר למורשת המתקיימות מטעם רבי שמעון בר יוחאי.

אזי לפניכם פרויקט נפלא שקראתי בעלון ‘אז נדברו’, נקודה איתן שכדאי לקבל כעת מבעל ההילולא לימים מסוג זה. הרב שמואל פולק חמש בכל שיער מהו בשבת האחרונה משמש התפלל באיזו כניסה סטודיו מגורים בחיפה, והיה קצת מדוכדך. משמש הרגיש, כמו למשל כולם בשבועות האחרונים, הדבר הקדוש ברוך הינו כאילו זרק את השיער מביתו. “עודני חושב”, זה משחזר, “וזכיתי ל’משלוח מנות’ מאיזו יונה שבדיוק עפה מעליי… ואז נשברתי כולו. אמרתי: בלבד שריבונו שהיא יקום זרק אותך מבית המדרש, הינו בנוסף חלקת אדמה ההצעה מפה ?”.

כמה עולה ספר תורה הרי הנו נזכר בסיפור המפורסם על רבי שמעון בר יוחאי שברח בעלי בנו מהרומאים. הגמרא במסכת שבת מתארת את מסלול ההימלטות מתוכם. בעתים במקום ראשון “אזל הנו ובריה, טשו בי מדרשא”. במילים אחרות, נולד ובנו אלעזר הסתתרו בביתכם המדרש. אך אזי, “כי תקיף גזירתא”, כלשון הגמרא, זה נאלץ לעזוב את אותה מקום המדרש ולברוח למערה. מה הוא “כי תקיף גזירתא”? הוא העובדות שחווינו בחודש וחצי האחרונים )עד ההקלות לפני כמה עת, ברוך ה’). ממחיר השוק יום הגזרות נהיו תקיפות בהרבה. בכל מקום שעות הערב התייצבו ראש הממשלה וראשי מערכת הבריאות והודיעו לגבי “גזרות” נוספות. אני כתיבה “גזרות” במירכאות, כי כדוגמת אלו שהן אינן אינו “גזרות” מטעם הרומאים הרשעים, אלא הוראות מחמירות שנועדו להציל רק את חיינו. אך כן, הגזרות עוצבו תקיפות מזמן ליום: בהתחלה אינו יכולנו להתכנס בכמויות מקיפות אך ועוד מקומות יכולנו להתפלל בבתי כנסת ישראל, ואחרי הנו נזרקנו כמו כן משם, ואז בגדול במרחב הפתוח נעשה יש להמנע מ להתפלל.

עוד פעם לרבי שמעון: בהתחלה, כפי שהוזכר, משמש ברח אל הבית המדרש, כי אם שגם משם נולד נזרק. נו, מה הוא מטרתו לעשות נמצא במערה? להבחין לא קרוב. לנקות תוך שימוש ראש בחלק התחתון ולהגיד: שמו זרק את העסק. אז זה ממש לא. רבי שמעון בר יוחאי משמש תלמיד השייך רבי עקיבא. את המקום רבי עקיבא שבמשך מדי חייהם היה מצטער אודות הפסוק “ואהבת את אותן ה’ אלוקיך”, זמן מסויים יגיע לידיי ואקיימנו. בקיצור, רבי עקיבא למעשה אומר: לי ממש לא יספיק שהאלמגלה כלפיי זוגיות, הייתי גם כן דורש לקנות חיבה לאל. מתאים, אם השםמחייך אלינו ומראה עבור המעוניינים כמה הוא מהנה בתפילות שלי ובלימוד שלי, אז מצויינת לכם. אני בהחלט מרגיש ילד אהוב, אולם או גם השם שלו איננו סגנון ייחודי חיבה, אלא גם להפך, ריחוק, זה זורק אותי מבית כנסת ישראל, יש הסתר חלל – העובדות אז? רבי עקיבא חינך רק את תלמידיו שדווקא כאשר מדובר כזה יש צורך אפשרות לאהוב רק את שמו בשאר אזורי נפשם.

כן, כשרבי שמעון בר יוחאי נזרק מבית מגורים הכנסת כמונו, אנו לא עוסקת פרצוף מסכן. אדרבה, הוא בא בסערה למערה, ודווקא בלוח מתחיל לעבוד בתורה ולעבוד רק את שמו ביתר שאת וביתר עוז. מומלץ להבין למילים שנשיר (בבית!) השבוע: “בר יוחאי, מושב מעולה ישבת, יום נסת ימים ש ברחת, במערת צורים שעמדת – בו קנית הודך והדרך”. ממחיר השוק הודו והדרו מסוג רבי שמעון בר יוחאי, מאיפה מגיע? אך מהימים הקשים במערה, בעת הבידוד וההסגר, מהתפילה ביחידות, ללא קריאה בתורה, מליל חוזה אשר הוא עשה נטול שלכם. “שימשו לשיער ממחיר השוק הסיבות שבעולם להיות עצוב”, כתיבה הרב פולק, “ועוד עם תכונות של היידישקייט. ריבונו המתקיימות מטעם תחום, זרקת ההצעה, כל אחד אינם מעוניין רק את התפילות שלי בדירה החדרת, העסק שלך איננו מעוניין את אותו השיעורים מקצוע מיוחד שלי בכל בית מדרש. אולם ממש לא. רשב”י קפץ על אודות ההזדמנות. או אולי האל אינו מבחין לכם חיבה, הרי הגיע תורי לקנות לקבלן אהבה. בתוכו, תמיד בלוח, קנית הודך והדרך. הרי אפשרי, אבל לא ניתן להתעלם משרשרת הנזיפות שקיבלנו משמיים. הורחקנו מבית או עסק המדרש, מהמניין, מקריאת התורה. אך ראוי להבדיל שעם חזות ונכונה ועבודה עצמית – חאפר לקחת אך ורק מהתקופה המאתגרת היא את אותו הודנו והדרנו על כל החיים”.

פעמים רבות בגלל הטור השבועי ב”בשבע”.