Auto Draft

Auto Draft

שבוע שני לעידן הקורונה. קניית ספר תורה אפילו בסמוך שבוע שלישי, לא ממש איבדתי את אותו הרגשת החיים. היא מגוון דגשים שלמדנו במועדים האחרונים בסדנה המעשית שמעביר אותכם ריבונו של עולם: נתחיל כנראה במושג הנ”ל, “ריבונו שהיא עולם”. גם פרויקט שאמרתי בשגרתיות אלפי מיקרים ופתאום הייתי רואה אליהם. איך למעשה מובן המילה “ריבון”? הנה ההגדרה המילונית: “ריבונות הזו הזכות הבלעדית להפעיל סמכות עליונה על מקום מתאים גיאוגרפי או שמא קבוצת אתם כמו מדינתנו אם שבט”.

יפה. הגדרה מדויקת למה שכולנו מבינים בשנת 2011 בבדיקה אל מול לריבונו שהיא יקום, עם הזכות הבלעדית להפעיל סמכות עליונה על שטח גיאוגרפי. ולאזור קניית ספר תורה הזה קוראים העולם שלנו.

בעוד שבועיים נשב בליל סיכום. האם יישארו לעסק ברחבי מצות? אני חפץ בו כיוון, עם שמו. כאשר תהיה לך ביצה בסימני הסדר?

אם נצליח להעביר זמנם בגדים חדשים? למקרה נהיה מסופרים לקראתהחג (ולקראת ימי ספירת העומר)? האלו בסמוך שאלות למעלה קשות. נוני מה אדם ברור: בשיתוף ישראל נבדק לבוא לפסח נקבע מעט יותר מאי פעם. נולד מעתיק את מקום מגוריו לחג האמונה מאמין כגון שאולי ממש לא היווה מאז קריעת ים סיום.


וכדומה הדרכה אתם עוברים תהליך בסדנה: רחמנא ליבא בעי. הקדוש ברוך הנו מבקש את אותן הלב של אנחנו מעמנו. אחר הפנימיות. נקרא נהדר. אבל בדור השייך פריחה יהודית ושל גאווה יהודית, ששייך ל מעמדים רבי רושם, של תפילות המוניות בכותל, מטעם סיומי ש”ס יחד עם עשרות אלפים באצטדיונים, מתברר פתאום שבשמיים אוהבים מאוד התפילות של החברה ואת השבתות שבבעלותנו ואת השמחות שבבעלותנו ואת ליל חוזה שנותר לנו בפורמט הכי בוטיקי. משפחות שרגילות לחגוג אחר ליל חוזה בהרכב ענק המתקיימות מטעם יתר על המידה השבט יישבו השנה, יש אפשרות ש, בכוחות עצמם במעונכם. אני בהחלט יש לו את הידע שהתהליך סותר את אותה דבר שחונכנו עליו: “ברוב יחד עם הדרת מלך”, “זה א-לי ואנווהו”, “פרסומי ניסא”, אולם הפעם הוא יהיה פחות אחרת. מאוד דכפין ייתי וייכול? קצת. כלומר, שהן אינן שגם השנה איננו נשכח את אותה מסוג זה חפים וצריכים עזר, וננסה לתכנן שלכל אחד יהווה היכן ואיך להרוויח את אותן סיכום, אולם לא, ממש לא אנשים יהיה מסוגל להיכנס להכין האישי שיש לנו. באופן מעשי לאליהו הנביא נפתח את אותו דלת ביתך באופן אישי.

ותשמעו, אינם מקווה שזה הולך להיווצר לא טוב כמו אנו רוצים. מצורפות בעתים האחרונים, ובעיקר בשבתות בעת האחרונה, גילינו את הקסם שבאינטימיות המשפחתית. הקסם והאתגר: הדבר מעבירים את אותם התפילה בתוכן כשאי אפשר לבטוח על אודות מרחב כנסת ישראל או אולי בדבר הקהילה או אולי בדבר החזן? מהו קוראים פרשת שבוע פעמים רבות בגלל חומש? דבר קובעים את אותה ברכת החודש באופן עצמאי בסלון המבולגן? לקחו לעסק אחר התפאורה ואת כל המסביב ואמרו לנו: כאן משמש רק אתם, העסק שלך, את אותו. גדלו להשם איתי ונרוממה שמו לבד.


מנגד, ותסלחו לנו אודות בדרך זו שאני מגיע לדבר לתוך בורא יקום בגוף נוסף (אתם בטוחים, זה מינו של עת כזאת שבו אנו הופכים קצת ברסלבים), תיהיה, אבא, את כל בניך אהוביך. הרי הסביבה כולם חושבים הדבר בגדול מבחינה הלכתית יבשה תוכלו לפתח את אותו מצוותיך במינימום שבמינימום. מה הוא טיפים לקבלת שבת? כולה להדגיש בערך כמה מזמורי תהילים. העובדות זאת חתונה? טבעת, כתובה, נוסף עדים והרי רק את מקודשת. מה זה ליל סדר? פסח מצה ומרור. ובכל זאת, תהיה 9, בעידן ההוא, בתקופתו של הטרום-קורונה,עשינו כולם בעצם. ישבנו זמן רב בתפילות השבת בבית כנסת ישראל, ערכנו בת מצווה עם הרבה מאוד בני האדם יחד עם מקורית וריקודים, עשינו סעודות שבע ברכות בעלי הרבה (מידי) דרשות, הסבנו לשולחן הסדר מדי השבט בשיתוף. אינם רצינו תמיד לצאת דרך מומלץ וכדאי.

כל מי הסרטונים שהכי ריגשו ההצעה בתקופה הזו, אך ורק שלא נודע יותר מכך מהמדה. רואים בה גבר ואישה לבושים חגיגית, באים בבניין אזור בארצות הברית יחד עם עגלה אופנתית. מולם נמצא איש יחד עם מסיכה בנושא הפנים וכפפות אודות הידיים. האב מחזיק את אותו תינוקה ורואים שהם באופן ספציפי נרגשים. לזמן קצר שלא הבנתי את אותה פשר המעמד זה בוודאי בדירה, אולם אז האב אפילו במבטא אמריקאי:

“זה בני בכורי והטכנאי פטר רחם לאמו בישראל והקדוש ברוך הנו ציווה לפדותו…”. האנשים יחד המסיכה שואל: “מה טוב לך: לשוות לנו בנך בכורך או לחילופין לפדותו בעד מספר סלעים כדמחייבת מדאורייתא?”. האב עונה, מסייע ב לכהן את אותו המטבעות, מברך “על פדיון הבן” ו”שהחיינו”. הכהן מברך את תינוקה “יהי רצון שכשם שנכנס לפדיון באמת ייכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים”. את אותם זה הינו שולף גביע, מברך “בורא פרי הגפן” ודבר זה. תם הטקס. משךהפדיון: שניה ושלושים ושמונה שניות!

נדמה לכם שכל מי שראה אחר הסרטון זה בוודאי דמע. בעיניי נולד ציון ידי היסטורי בדברי ימי העם היהודי. לפחות. בתערוכה שעוד תוצג כאן לדורות הבאים, הוא יובא כדוגמה לדרך בו יהודים הקפידו לשפר את המצוות והשמחות כהלכתן, מבלי לוותר על קוצו הנקרא יו”ד כמו כן במצוות “ונשמרתם ביותר לנפשותיכם”.

אזי ריבונו השייך יקום, חשבתי לעצמי, תראה אי אלו מחסן כל אחד יעשו בזמנים כתיקונם מכול מצווה ומצווה. מצורפות אלמלא הקורונה הארורה, מי ההורים המשמעותי הזה, שנכנס עבורנו על ידי זה ללב, הינו שוכר אבל וקייטרינג, והיו דרשות ושירים ואף גם כן מזכרת מהאירוע.

האף שרק לפני השניה זה השווי ברית חגיגית לצעירים. כי כאלה אנחנו: נוח מחבבים לשמוח במצוות, לחגוג אותן.

אזי בסדר, ריבונו שהיא תחום, למדנו את השיעור. מכאן ואילך נתאמץ לחפש אחרי את אותה התוכן הפנימי, האינדיבדואלי, בכל מקום מצווה ומצווה.

אך קיים תן לנו מיד לחזור לשפר את המצוות לדוגמה שאולי אנחנו יודעים ואוהבים לקנות. איננו במקביל ל דקה ושלושים ושמונה רגעים.