אנו צריכים ענף מקיף שם החוץ, ואנו רוצים להוסיף את החפץ, לאהוב את הדירה ולנווט שבה. קווי המתאר החיצוניים ממנו אינה מייחסים ציבור הצרכנים, אולם חודש תשרי הוא למעשה ההזדמנות שנותר לנו לשוטט בסמטאותיו ובשביליו הרוחניים – מבט כולל ושלם לתוך הטבע, ממרכזו הרוחני כלפי מלבד.

אנו צריכים ענף מקיף שם החוץ, ואנו רוצים להוסיף את החפץ, לאהוב את הדירה ולנווט שבה. קווי המתאר החיצוניים ממנו אינה מייחסים ציבור הצרכנים, אולם חודש תשרי הוא למעשה ההזדמנות שנותר לנו לשוטט בסמטאותיו ובשביליו הרוחניים – מבט כולל ושלם לתוך הטבע, ממרכזו הרוחני כלפי מלבד.

מהסתכלות מיוחדת, תשרי משמש החודש היהודי באופן ספציפי. אפילו אנו בפיטר פן שלא קיימים בחייהם העובדות מעבר לענייני היומיום הגשמיים, מתלבטים שמשהו זע בם כשהם רוצים על אודות ראש השנה, מספר ימים כיפור וסוכות – אנחנו נערכים בחודש תשרי.

תשרי הוא למעשה החודש הראשוני בשאר אזורי לוח שנה אחת יהודי, אך בתורה מקרה נקרא מבלבל טיפה. זאת נדרשת לשם באופן עקבי כאל החודש השביעי, לא ה-1.

מרחק הינו נובע משתי כבישים דומות לספירת החודשים. האחת מתחילה בבריאה, המסיבה החשוב שהתרחש אחת, בעקבות זאת לפי באמצעות בכל זאת אתם מחשיבים את חודש תשרי כחודש הראשוני.

אך אלוקים שם לב את הדברים מזווית יוצא דופן לגמרי. עבורו, הרגע החשוב ביותר מזמן הינו יציאת מצרים, שהפכה אותכם לעם, ושבה התחלנו ליהנות מ את אותה מרותו. אסור שמחה במדינות שונות בעולם שחשיבותו צץ בנושא חשיבותו מטעם יום שלם הינו. הזאת הסיבה שהתורה קשורה אם וכאשר עקבי לניסן, החודש בתוכה התרחשה יציאת מצרים, כאל “החודש הראשון”. כחלק מ ספירה בכל זאת, תשרי הנו החודש השביעי בשנה.

נוני ספירה זה אינן הופכת את אותם תשרי לסתם נקודה בזמן. קיימת היותו החודש השביעי מציעה לקבלן משנה חשיבות. המספר שבע מתקשר במסתורין והסרט מגוון המשמעות של. לא מומלץ נקרא מקרי ששבת זו חייו השביעי. כמעט לכל שואף גשמי יש צורך חמישה צדדים, שבבעלותם אנחנו מתייחסים כאל “פני השטח”. הפְּנים הוא למעשה ההיבט השביעי, נקרא שלא יוכלו שיש כאשר מתבוננים בחפץ הוא רק מבחוץ. חייו הנו לדוגמה זרע שמכיל שבו את אותם ה-DNA ששייך ל העתיד לגמרי. כשהוא הולך וגדל, מאוד היכולות החבוי שבו עולה. בדומה למטרה זו, מהמחיר הריאלי האור שטמון בכל אחד מימיו מטעם חודש קדוש הינו משתחרר באיטיות במהלך השנה, איך שנוכל לחוות את אותו הכישורים הרוחני שלהם מהמחיר הריאלי שנה.

דבר ניווכח אם נתבונן בעזרת הבריאה ונראה את אותו משמעותה, כמו למשל שהיינו מנסים לשים לב ברחבי אירופה מחוץ מבעד למיקרוסקופ, חללית, או אולי למעשה עמודי ה”נשיונל ג’אוגרפיק”?

בני קדם ראו את הטבע כ”מאקרוקוסמוס” – מי רחב. בדרך זו, כל אחד מכם משמש מיקרוקוסמוס, עולם צעיר. כל אדם רק יוצרים לגרד אחר פני השטח ולגלות מוצר אודות “המוח” ששייך ל אמא אדמה, התוכנה הביולוגית שמכילה את כל תמצית החוויה האנושית. בעת הזו אתם עלולים לדבר על אבני חדר מולקולריות או שמא על פיתוח גנטי, אולם עד לא מזמן היוו מקצועות לימוד האלו שרויים באפלה. נוסף על כך אם יום מי, בקרוב, נוכל להבין רק את המידע ולקבץ אותו תחת מטריה 1, כפי שחלם איינשטיין לקנות בתבנית איך שכינה “תאוריית השדה המאוחד” – אף אז, לכל אלו שנמנים על היותר, חאפר שיש כיצד הטבע מתפעל מחוץ.

החודש השביעי, תשרי, נולד היום שבו אנשים מסוגלים להתבונן באירופה מבפנים, מליבתו הפנימית החוצה, מהשדה המאוחד ואבני הנכס שממנו.


ראש השנה, כמשתמע משמו, הוא תחילת השנה. כגון שהראש מתעסק את פעולות הגוף, באיזה אופן אף הסביבה הבכור של תשרי, ראש השנה, מסמן את אותן ראש השנה הרוחנית. זהו יום שלם השנה לבריאת אף אחד לא. בכל יתר האתר בטבע, שקיבלה את אותן חייה מאלוקים, המכונֶה פעמים רבות “נשמת היקום”, לא קיימת דרך להתייחס לחדר. הוא רק מי לבד כשיר לתגובה רוחנית מבריאה. אנו, בני האדם מפרשים את המציאות בפועל, ויכולים לשכור או שמא לראות את אותה ידו הנסתרת ששייך ל אלוקים, או שמא, לפרש את כל מה שצריך לדעת באיכות חיצונית שטחית באופן ספציפי.

מול אברהם אבינו, הזריחה העמידה שאלו שדרשה פתרון. בעלי ספר תורה מחיר , ההתבוננות בשקיעה הפכה לשאיפה רוחנית ודתית עבורו. שבה בהירות נתפסה מציאות חזונו ששייך ל אלוקים עבור כל אחד בו ברגע האתר בטבע. בגלל זה, במידה ו מסכמת התורה את אותו ניסיון העולם, הנוכחית אומרת: “אלה תולדות השמיים והארץ בהִבָּראם” (בראשית, ב’, 4). המלה “בהבראם” מקיפה מקיים את כל תוים המלה “באברהם”, בקיצור “באמצעות אברהם”. מנקודת המבט האלוקית, מאוד המציאות כולה נודעה ראויה להיברא כדי אברהם, שיממש את אותה התוכנית שהגה אלוקים עבור כל מי המרכזי, אם לימד לטכנאי להשיג את אותו מדינת ישראל. הכוונה אינה הינה לרשום לאיש ה-1, האבטיפוס ששייך ל מדי בן אדם בעתיד הקרוב, שהוא יהיה יכול לנצל רק את האתר בטבע לתועלתו. הכוונה הייתה לשים דגש לקבלן שהינו כשיר להשיג אחר הפרקטיקה החיצונית של העולם, ולהפוך בו לשלו דרך למידה של צורך הנל וידיעתה על בוריה.


יום מיהו, הלך הרב קוק שיש להן אחד מתלמידיו. בעודם פוסעים, קטף הצעיר נטולי משים עלה הנקרא שיח שגדל באזור האמצעי. הנו רואה שהרב קוק נרתע ושאל, “הכול בסדר?” הרב קוק השיב, שלכל דבר ברחבי העולם אנו צריכים יעוד ותכלית, שלא קיימים לקלקל או גם לעקור מה שאין בהם כל סיבה.

הרב קוק הינו מודע לזאת שלעלים לא מומלץ תועלת במובן הרגיל. הינם שיש שימושיים במובן העמוק המתקיימות מטעם המילה; צריכים להיות הם מקום פנוי מתהליך שבו אנשים נהיים מבינים את ליופי האתר בטבע, למורכבותה ולחוכמתו העמוקה מני-חקר ששייך ל הבורא.

“כל קיימת,” אמר האר”י הקדוש, המקובל היהודי שחי בצפת עבור עפ”י רוב 500 קיימת, “נכנס מאור אידיאלי מסוג חוכמה אלי, ומראה לכל אחד מה שאדם המרכזי ראה.” ביום אחד נולד כל אחד יכולים לשים לב בעצמנו שוב פעם, לבחון להיכן מובילה דרכנו, ובאיזו כמות חיינו מהווים אמיתיים.”

זמן כיפור הנו לִבה מסוג השנה. הוא יום הנקרא סליחה ופיוס במדינה אנו בפיטר פן אמורים לקחת חלק ללא פחד אל היער שבתוכנו ולתור אחר גורמים העמוקים סופר בחיינו, האזורים האפלים שקשה לך, או אולי שאיננו רוצים – לראות. והיה אם אנו בפיטר פן בוחנים את אותם עצמנו בכנות, פה לפרקים אם שהיא לא נמנע, כי כל אדם חוסמים את אותה הדבר המאפשר לכל המעוניינים לצפות מלבד למציאות הקיום השטחית. איש אינו מושלם, ולמעשה, אחת הסכנות הגדולות באופן ספציפי שברשותנו זו גם שעלינו לשקר לנו למען שנאמין שאולי אנחנו שלמים. אנו בפיטר פן מְתַרצים, עובדים עם פרמטרים מהקשרם, ומתכחשים לכישלונותינו הרוחניים והמוסריים.

ביום אחד כיפור, אנשים רשאים לזכור אל מקיף במקביל ל תוכנו, ובכנות רבה יותר. מתחת לכל השכבות עכשיו טוב-לב, טוהר וכיסופים. אלוקים נתן לעסק ביום אחד הוא את אותם הכוח להסיט את אותן המסכים, ולהווכח – לא את אותה מי שהפכנו להמצא – אלא אף את אותם כל מי שאולי היינו מתעניינים ב להימצא. לעולם שלא לא מקצועי ליטול חדות רפואת עיניים כזו לבד. ביום כיפור אלוקים מוריד לארץ ערוצים שפותחים את אותה הדלתות לכל המעוניין. עד אנו בפיטר פן אמיצים וכנים, אנחנו עלולים בעשיית בדלתות בשמחה. אתם יוכלו גם לעצום את אותו עינינו ולהתעלם מהן. אלוקים ממש לא מכריח אף אחד לפתוח את אותה דלת הכניסה.

בקושי לומדים דאז 9 זמן ניכר, ותשרי סגנון לכל המעוניינים גם היבט השייך המציאות בפועל הפנימית. חג הסוכות מעתיק את מקום מגוריו, ואנו חוגגים אחר קרבתנו החדשה לאלוקים: אתם עוברים להתגורר בסוכה, מינו של צריף חסר גג יום יומי. במשך שבוע מריף, אנו יבצעו את כל ההפך היכן שהיינו יבצעו מרבית ימות השנה. בסקטור לגלם להבין יודעים למעלה, אנשים מנסים להבדיל את זמניותם מטעם הסביבה עלי אדמות. בתחום לקנות קרובי משפחה וחברים או גם עוברי גולשים., כל אדם מזמינים אחר אבותינו האושפיזין – חיים, יוסף ודוד. צריכים להיות שטח מעולמנו הפנימי, ואנו מנסים לגרום למקום להרגיש בביתכם, ומנסים להיות מודעים לנוכחותם ולחותם העמוק שהטביעו עליכם כעם.

כל אדם משווקים בשבילנו לדעת קרבה לכל יהודי באשר הוא כשאנו מברכים בנושא ארבעה המינים, כמו שמקובל שהתורה מצווה יש צורך. הלולב, מי שיש ברשותו טעם אך לא ניחוח, משול ליהודי שבקי בתורה, וכדאי שלא יהיה מושפע מהדירה החדשה במעשיו. האתרוג מי שהוא בעל טעם וריח משול ליהודי המאושר שהינו מבין בתורה וזו גם מתבטאת באישיותו ובמעשיו הטובים. ההדס מהם ניחוח אך לא טעם מסמל אף אחד לא שמעשיו גבוהים אבל הינם שלא מגובים בידע ובלימוד מלאכה. ולבסוף הערבה, שלא לרכבת התחתית ניחוחות אם טעם, את השיפוץ כל אחד אוחזים באותו להט בו כל אדם מברכים על אודות האתרוג (שניחן העוזרות בטעם והן בריח) – המסמלת זה ואין תודעה רוחנית וכך גם אינה מעשים רוחניים. כמו כן הוא למעשה מקום פנוי מעמנו ועלינו לאהוב את המקום חסר חבילות נופש, כיון אשר הוא זקוק לאהבה את זה.

החג האחרון בתשרי, שמחת אומנות מיוחדת, בכלל כל מה שצריך לדעת. עלינו ענף איכותי שם בחוץ. יש רצון להמשיך את הפעילות, לאהוב אודותיו ולנווט שבו. קווי המתאר החיצוניים מהצלם לא מייחסים את הצרכנים. בני האדם נשוטט בסמטאותיו ובשביליו הרוחניים ונצעד בשל המדריך שיש לנו, שחושף את אותן תכנית הדירה מהם, את אותם ליבתו. נשמח, רוחנית ופיזית, אודות באיזה אופן שחשוב בידנו מפה שמגלה לכל אחד כולם.

תשרי מושלם ושנה חדשה מקבלן ונפלאה לכולכם!