אודות עוצמתה הרוחנית ששייך ל מדינת ישראל הנבחרת.

אודות עוצמתה הרוחנית ששייך ל מדינת ישראל הנבחרת.

אני חייבת להתוודות בפניכם: אני בהחלט מאוהבת בארץ ישראל.

עם תום עפ”י רוב 18 שנה שאני חיה קיים, שני אינתיפאדות, שני מלחמות מפרץ, העליות והמורדות (בעיקר מורדות) בכלכלה הבלתי יציבה הישראלי, וגלי הטרור הפוקדים בתוכה שממלאים ההצעה חרדה וכאב, אני בהחלט וכולי אוהבת את אותן הארץ באותו הלהט.

בשביל מה אני אוהבת את כל ישראל? כיווני שהייתי בחצי מהמקומות הקדושים באירופה. עשיתי מדיטציות בווראנאסי, טבלתי במים הקדושים בגנגס, ביקרתי בוותיקן, הקפתי את אותו הסטופה (מקדש) הבודהיסטית בסרנאת, רחצתי במימיו הקדושים של מעיין הלוּרד (מקום מי שיש ברשותו סגולות טיפול ניסיות, במהלך האמונה הנוצרית), העפלתי למקדש המאדונה הבוכיה בשלג המתקיימות מטעם שלוש מטרים בהרי האלפים הצרפתיים, וביקרתי בנוסף באשראמים המרוחקים באופן ספציפי בהימאלאיה. הרגשתי רגש של תועלות במקומות אחרים ביקורי באותם אזורים.

אולם דווקא בארץ אני בהחלט חשה את אותם נוכחותו המוחשית ששייך ל א-לוהים, כשאני מחפשת אתר חניה, כשאני מבשלת ארוחת צהריים, כשאני תולה כביסה, כשאני תקועה בפקק, וכשאני תוהה מהם נצליח לשלם מכיסו רק את תוך פשרה הטלפון.

הוא אינו מפתיע. א-לוהים בכבודו ובעצמו הבטיח בתורה שיעמוד בקשר בצורה מסודרת, 30 זמן רב ביום אחד, שבעה עת במשך השבוע, שיש להן מדינתנו ושוכניה: “ארץ וש ה’ א-לוהיך מעוניין בו, פועל עיני ה’ א-לוהיך בתוכה מראשית שנה אם אחרית שנה” (דברים יא, יב).

הקפדה א-לוהית

משמעותית חבריי בירושלים חיוני שפע של סיפורים שמתארים כיצד התגלמה ההשגחה הפרטית בחייהם. הנה כמה משלי:

כשבעלי המוזיקאי ואני חיוני אלי, קבע החוקים שעולים נוספים עלולים לגרום לכאן שלוש מכולות “פטורות ממס”. פירוש כל מה היתה שיכולנו להעביר בשבילנו מכשירי אנרגיה וריהוט מארה”ב, בשיתוף פטור השייך 100% מס על החברות. במכולה האחרונה קנינו יומן מיקרוגל, מייבש כביסה טוב, תנור יחד עם מנגנון ניקיון ואחזקה באופן עצמאי, וכל מה שחשבנו שנזדקק לטכנאי בשארית חיינו. כששבנו לישראל, חישבנו רק את סכום המוצרים שהבאנו, נוסף על אודות דמי המשלוח והביטוח, והסתבר לכל אחד שחסרים היוו לנו 2,100 $. התפללתי לא-לוהים שיכסה גירעון זה. ככלות כל מה שצריך לדעת, רכישות כדוגמת אלו נועדו לחיינו החדשים במדינה.

עת בעתיד, מגיעה לארץ בדואר מעטפה מאיגוד המוזיקאים האמריקאי, מחוז 47, אליו השתייך עם אחת. תדפיס המרקע הודיע לקבלן ששידורים חוזרים מסוג תוכנית טלוויזיה מוזיקלית, במדינה השתתף לצורך עשר שנים, נמכרו לרשת טלוויזיה נוצרית. למעטפה צורפה המחאה בסך 2,100 $.

סיפור נוסף: כידוע, במיקומים הישראליות, נודעת ערכה של אדירה לכל מקום ריק. לכן, כשעברנו לדירתנו לפני בערך שלושים שנה, הרגשתי שנפל בחלקי מזל מרווח, כשמצאתי נספח סלי כביסה מפלסטיק, שהתאימו ממש למעבר הצר בקרב אזור השינה לחדר האמבטיה, במדינה ניצבה מכונת הכביסה. כעבור שנות תועלת שונות ומשונות, נסדק אלו הסלים, וכמעט נשבר לגמרי. הסל השלישי היווה כאשר מדובר מצוין.

זמן אחד התבוננתי בסל השבור, ואמרתי לעצמי: “סל פגום שלא מוצלח אחר תפארתה ששייך ל ירושלים”. אבל היכן אוכל להרוויח סל כביסה הגדיר, שיתאים לסל הכביסה הטוב? באופן מעשי גלובל מדיק שבו קניתי את כל סלי הכביסה נסגרה. ומה נעשה הסיכוי שאמצא אחר סלי כביסה שיתאימו באופן ממשי לרווח הצר הזה?

ביממה שלמחרת, גזמתי וניקיתי את אותו גינתנו, ומילאתי ארגז איכותי בפסולת. בעיר העתיקה בירושלים, שטח מגוריי, כל אחד גורמים את כל האשפה לחדרי אשפה סגורים, שכל אחד העובדות נקרא כמה משפחות. איננו אני באזור האשפה מזה 10 ימים, כי תוך שימוש הנו נולד שמוציא את אותה הזבל. כשפתחתי את אותן מקום האשפה, אינו יכולתי להאמין למראה עיניי. היווה שם סל כביסה טובה לשלי, נעדר רבב.

במקרה ש אני מתכוונת לתופעה זו שא-לוהים בכבודו ובעצמו מתערב בכלכלת לבית ובמצב סלי הכביסה שלי? בהחלט, בהחלט! היא סגולתה ששייך ל ארץ ישראל: מעורבות טוטאלית. הגנה א-לוהית אישית, זריזה, רצופה מרב חוץ מ ופרט. לא גדולות חסרת פשרות בשיתוף האינסוף.

אינה פלא שקשה בכל לדור פה.

“לך לאני המעודכן שלך”

הא-ל הכי אוהב את אותן מדינה ישראל יותר מכך מהציוני הנלהב באופן ספציפי. הדבר הייתי יודעת את זה? נקרא אפילו יחד עם זאת בעצמו, בספרו, שוב פעם. לא רצוי חוברת תיירות במדינות שונות בעולם שמשבחת ומהללת את אותם מדינתנו כמו התורה. כמה עולה ספר תורה מ התורה, ישראל שלא הוא רק מקום פנוי נפלא להקליק על שבה, כי אם פיסת ארץ הקשורה בצורה עמוקה ושורשית לנפשו מסוג העם היהודי.

הכרזתו הראשונה מטעם א-לוהים מחכה מול היהודי הבכור, אברהם, זוהי הציווי ללכת לארץ ישראל. “לךְ לךָ מארצך וממולדתך ומבית אביך אל המדינה וש אראך” (בראשית יב, א).


מייד לאחר המלה “לךְ” מופיעה המלה “לךָ”, בקיצור, לעצמך. פרשן המקרא המסיבי, חשמל החיים, מפרש בגלל הליכה לישראל רצינית להליכה אל האני העמוק בייחוד, המתאים בייחוד.


הברית שכרת הא-ל בעלי אברהם, יצחק ויעקב מבטיחה לפרטים נוספים דברים לצאצאיהם: אחר נצחיותו מטעם העם היהודי ואת ארץ.

כשא-לוהים התגלה למשה בסנה הבוער, הוא למעשה הצהיר שהוא מודע לסבלם מטעם בני מדינה תחת עול המצרים, ואז הנו גילה למשה אחר תוכנית הגאולה שלו: “וארד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מבין הארץ ההיא לתוך מדינה בעלת רמה ורחבה, בתוך מדינה זבת חלב ודבש” (שמות ג, ח).

יציאת מצרים לא רק בקרב מטעם עבדות למצב מסוג חירות, אבל תחנה הקרוי מצרים, לשיער שמאוחר הרבה יותר ייקרא ארץ ישראל. ההגעה לארץ זו גם חלק שהיא לא נפרד מהגאולה. שיש להן מי שיש לו מקצועי יחסים מיוחדת יחד בורא ענף, שחזה בהתרחשותם מטעם ניסים במו עיניו, עם שהתורה ניתנה לטכנאי, ישכון אך בענף זה או אחר – בארץ.

התורה, עבור כל אורכה, מתייחסת לארץ ישראל כ”ארץ רחבה”. הנו בערך מצחיק, כי ארץ הזו מדינתנו קטנטנה. באופן מעשי בבדיקה אל מול למסופוטמיה, הסהר הפורה, ארץ ישראל היתה פיסת ארץ קטנה, מוקפת אימפריות ענקיות. מבריקים קובעים לכל המעוניינים ש”רחבה” אינם כמעט בכל מקרה תיאור גאוגרפי, אפילו רוחני. מדינת ישראל זאת מדינה ישראל “רחבה” בגלל שהיא מרחיבה את אותם דעתם השייך הפועלים חייהם בתוכה.

רק בארץ

היהדות זאת הדת היחידה באירופה הקשורה לעולם מסוימת. לדתות רבות יש שטחים, נהרות ומעיינות קדושים, אולם היהדות טוענת שרוב ס”מ בארץ ישראל, בגבולותיה התנ”כיים (שאינם כוללים רק את אילת ואת מרבית הנגב) הינו קדוש.

לענין זה יש עלינו השלכות מעשיות ומיידיות. לדוגמא, ממחיר השוק המצוות החקלאיות (מצוות המעשר, השמיטה, וכו’) חלות אך ורק אודות ישראל. הרבנית ציפורה הלר אוהבת לומר: “עגבניה שגדלה בארץ זו קדושה בהרבה יותר מהמן שירד במדבר” מדוע? בגלל שהמצוות חלות בנושא העגבניה, ומשום שהמצוות הנן השיטה במדינה בני העם היהודי מתחברים לה’.

המצווה של שונות שא-לוהים מסייע ב לכולם, נאמרו במילים: “כי תבואו בתוך ארצנו…”. הרמב”ן, החכם בן המאה ה-13, טען שמצוות התורה מסוגלות להתקיים במלואן אך ורק בארץ ישראל. קיום המצוות מחוץ לארץ, מטרתו כדי לשמר את הסתימות, באופן זה שבשובם לכאן, יוכלו היהודים צורך מעשי.


טקסט הכוזרי מתאר את אותם התוכנית הא-לוהית לקידום העם היהודי כשתילת כרם. כרם זקוק לארבעה דברים: גפנים, מגרשי, שמש חמות, וגשם. הכוזרי מסביר כי הגפנים הם העם היהודי, יבש הנוכחית ארץ ישראל, החמה היא ההשגחה שלכם, והגשם נקרא התורה. משמעות שאם שותלים גפנים צרפתיות בעמק נאפה שבקליפורניה, יצמחו עליהם ענבים רבים ומגוונים מאפשר היו צומחים בצרפת. החיים זה, העם היהודי, כשהוא בפתח במקום שאינו ישראל, לא עשוי למלא בשלמות את אותו יעודו הא-לוהי, ולממש את הכישורים הטמון במדינה.

לאדמת מדינה ישראל עצמה מוטל עלינו סגולות רוחניות. יהודים יודעי דבר שמגיעים אלי מהגולה, סבורים התעוררות רוחנית כשהם מוזמנים לבקר ב לארץ ישראל, לירושלים, או גם לכותל המערבי. לכותל, שנמצא בבסיסו של הר המעון, וזה השריד הבודד לחברה המקדש נוסף, אסור קישוטים ועיטורים: אסור ציורי קיר, לא כדאי קטורת, אסור מוסיקה, לא מומלץ ארכיטקטורה יחודית. אולם הרוחניות, נוכחות הא-ל, הנוכחית מאוד מוחשית בו, שמעטים אינו עלולים איננו לדעת בוודאות במדינה.

המשטח המיוחד הנקרא בורא ענף

תארו בשבילכם מעריך שלוקח את אותה אהובתו ל”מקום מיוחד”. נקרא לוקח סל שבו לחם ויין, ובעודם מתכננים לאותו אזור, הנו מתאר באוזניה את אותן אתר פגישתם הסודי, המיוחד. “זה יותר מידי מגוונת, מידי מרגוע, כל לא קרוב, כמו למשל תבל את אותם. את כל תאהבי את זה”.

בסופו של דבר יכולים להיות יכולים לדירה, קרחת יער מבודדת. היא מעיפה בסקטור מבט אלו ומסננת: “זה? הנו המשטח המיוחד שלך? לא מומלץ כאן כלום! לא כדאי בעצם ספסל להיות עליו! לא כדאי שולחן! כל אחד מצפה שאני אשב בדבר לא מטופח ואלכלך את אותם החצאית שלי? וקיים שמסבים נזק בעשב. אני שונאת חרקים!”

או גם האהובה דוחה את המקום המיוחד מהם, איך הסיכוי שהקשר ביניהם יצליח?


התורה אומרת באיזה אופן בשנה דקה עם סיומה של יציאת מצרים, יגיעו בני העם היהיודי לגבולות המדינה המובטחת. עשרה ע”י שנים-עשר המרגלים שנשלחו לתור את מדינתנו תיארו במדינה בצורה לא טובה, והאנשים סירבו להתקרב אליה. מבריקים מראים שחטא נולד, דחיית ישראל, נקרא, מבחינות מסוימות, חמור יותר מחטא עגל הזהב. עם תום שהעם סגד לעגל הזהב, חזר חיים לפסגת הר סיני וביקש סליחה ומחילה מא-לוהים, ובנוסף גם נהנה בתוכה. נוני החטא ששייך ל דחיית מדינה לא נסלח אם מקיף.

שוב פעם, או האהובה דוחה את השיער המיוחד שמציע לחיית המחמד האוהב, כל מה הסיכוי שהקשר יצליח?

יותר מזה מלאומיות

דרך אחת לדחות את אותם ישראל הזו לסרב להתגורר נמצא. יש ידי חמורה למעלה לדחיית המקום המיוחד שהיא א-לוהים: להפנות תשומת לב אליה כאל פיסת נדל”ן.

תארו למענכם שהאוהב משאב את אותם אהובתו לאותו מקום שראוי מפואר. זו מתבונת במדינה ואומרת: “זה חלק יפה! אפשרי להעצים את המקום לנכס נדל”ני. ניתן להוריש את המקום ל-50 מגרשים, כל אדם בגודל 5ר0 לגבי 60 מטר”.

מדינה איננו ענין לאומי. המטרה “להפוך את אותן מדינתנו למדינה ככל המדינות” מחטיא את הסיבה. מה היה פועל להם מתכנני פירנצה שיש חושבים למחוק את אותם יצירות האמנות של העיר, שערכן אינה יסולא בפז כדי להעלות בדרגה את אותו פירנצה “לעיר ככל הערים”. האוצר ממש לא יסולא בפז שהיא מדינה ישראל נקרא זהותה היהודית הייחודית, כוחה הרוחני, קדושתה.

ארץ ישראל אינן קיימת להיווצר מקלט מפני ש האנטישמיות. איננה השיגה דרישה זה. ארץ ישראל זאת השטח היחיד בעת הזו ברחבי אירופה בו יהודים יודעי דבר נהרגים הוא רק מפני שאנו יהודים.

ארץ ישראל אינן תמיד המקום בו יהודים שולטים. כן, אנו צריכים במדינה נשיא יהודי, וראש ממשלה יהודי, עובדי כנסת יהודים, ראשי עיריות ופקידים יהודים. וקיים בו בנוסף פושעים ונרקומנים יהודים.

ארץ ישראל זאת הרצפה המיוחד שהקצה הא-ל לטכנאי ולעם מדינת ישראל.

מהו שלא נאמץ עיתוי כזאת בזרועות פתוחות?