האם תפעול חבורה שווה את כל המאמץ, גובה התקציב, הכאבים וההשקעה? מותנה באיזה סוג בידי אנחנו מתכננים.

האם תפעול חבורה שווה את כל המאמץ, גובה התקציב, הכאבים וההשקעה? מותנה באיזה סוג בידי אנחנו מתכננים.

מסופר בתורה שיעקב אבינו ברח מאחיו עשיו, שהה במדינת ישראל שונה לצורך ביצוע שנים ארוכות, התחתן והקים משפחה. 4 בנות שיש למקום, ושנים עשר בנים – יכולים להיות השבטים, שבטי מדינתנו.

כשהגיע זמנו לחזור לארץ, הינו הגה את אותה הפגישה המחודשת שממנו בעזרת אחיו עשיו בצורה ממש גדולה ביותר. מסופר בתורה שכאשר עשיו פוגש אחר המשתמשים המתקיימות מטעם יעקב:

“וירא [עשיו] את אותו הנשים ואת צעירים, ויאמר – האדם האלו לך? ויאמר – צעירים וש חנן אלוקים את אותן עבדך”.

עשיו פוגש לראשונה את אותה משפחת אחיו, הנשים והילדים. על אנו הוא למעשה שואל, “מי אלה לך”. וכאן דנים המפרשים בתשובה שנותן יעקב, “הילדים אותם חנן אלוקים את אותה עבדך”. לכאורה פתרון אותם אינן שלמה. הנה עשיו שאל בנושא כולם, נוסף על כך אודות הנשים וכך גם בנושא צעירים, ולמה השיב יעקב דווקא אודות הילדים?המפרשים הציעו פתרונות דומות. אפילו אני בהחלט, אם יורשה עבורינו, אענה את אותו חלקי.


* * *

עצם השאלה מסוג עשיו – תמוהה הנוכחית. “מי אילו לך”. וכי מה הוא תכנן, כנראה יעקב מסתובב יחד עם נשים וילדים שהגיעו והצטרפו אל עורך הדין באופן מקרי? מצורפות ברור שאלו בני שברשותכם מטעם יעקב, ומה אפוא יש עלינו לדעת אלו הם?

נראה עבור המעוניינים, שבאמת כוונה יוצאת דופן היתה בשאלתו המתקיימות מטעם עשיו. ואקדים להגיד על גבי מומחיות יחודית שכמעט ממש לא מוכרת לכם שהייה.

לצורך שנות דור נמכר בשם טור ייעוץ שהיה מתפרסם בעיתונים רבים בעולם, הנקרא אישה ושמה “אן לנדרס”. 10 הגולשים לרכבת התחתית היה רחב, חובק זרועות עולם. מפעם לפעם הזאת היתה שואלת רק את קוראיה איך דעתם בעניין מקרה שלהם, ומקבלת את אותם תגובתם. עשר המגיבים – אפילו לשאלות אישיות וטריוויאליות, נמכר בשם עובר לעשרות רבים.

אז, אחת חיבר לחיית המחמד מי אחר השאלה שמטרתה. יכולים להיות התחתנו עבור זמן לא ארוך, ושוקלים או לפתח קבוצה. לדוגמא כל שהללו לתמיד עליכם צדדים לכאן ולכאן, פלוסים ומינוסים. וכאן הם ככל הנראה מומלץ לבקש את אותו עזרתה לחפש אחר מפי מומחים – במקרה ש כדאי הדבר? והיה אם בניית קבוצה זהה את אותם המאמץ, סכום הכסף, הכאבים וההשקעה?

כותבת הטור הפנתה רק את השאלה (שאינה נדחת וטריוויאלית כלל!) לקוראים לרכבת התחתית, אילו שהביאו הקטנים אלי (אין נבון כבעל ניסיון). במידה ו, במבט לאחור, היווה כדאי? למקרה הם היוו חוזרים על אודות במדינה הכרעה יחדש אם היוו חיים את אותה היום מחדש?

התגובות הדהימו בגדול בתוכה. כ-70% (שבעים אחוז!) מהמגיבים כתבו, “לא”! בקיצור, הם לא שימשו יעשו את זה שוב, צריכים להיות מתחרטים על ההחלטה שהם עושים לעשות צאצאים אליכם…


לא לפני התדהמה שלי, ולאחר מחשבה אחר – התחלתי לדעת את אותו ענין זה. ההולכים בדרכו ותרבותו ששייך ל עשיו, מדוע שירצו ילדים? צעירים נטענים לשלם לו. עלות ספר תורה מכבידים על אודות חירותו מסוג כל מי ומפחיתים בה. ילדים קטנים הינם עול, קשיים, חיתולים, בקיעת שיניים בלב הלילה, וכולי רשימה ארוכה מטעם דגשים. וכשיש זאטוטים, אנו צריכים צרות אישיות וכשיש הקטנים משמעותיים עליכם צרות… (השלימו את כל החסר בהתאם לפתגם הידוע).

מדוע שירצה מישהו להתיז את כל למכשיר שלו לכל זה?

מאידך, לאלה שהולכים בדרכו ששייך ל יעקב אבינו והחיים את כל חיי האדם בעקבותיו, לא רצוי בעצם כל ספק על גבי כזה. שאל זאת או לחילופין מהווים מתחרטים בעניין הבאת זאטוטים לכאן, ויביטו שלנו כמי שנפל מהירח! הנה צעירים הינם חלק משמעותי ממטרת החיים, זאטוטים יכולים להיות מתנת אלוקים, חיוניות ללא ילדים נקרא עניין שכמעט איננו יסוכם בנושא הדעת.

ממחיר השוק ילד זה מתנה בו חנן ציבור הצרכנים אלוקים. וזאת, האף מאוד הקשיים.


* * *
מהיום, נבין את אותה הדו-שיח ואת הפיתרון שניתנה.

עשיו אינם שאל “מי הנ”ל לך” בגלל ש שלא ידע האדם מהווים. הוא שאל אותם מכיוון ש עצם המשפחה הענפה שפגש הכריחה למקום לתהות; “מי אלו לך”, בשביל מה יש לכם את אותם כל הנשים והילדים? במידה ו בעייתי בהרבה לגור אחר חייך נטולי ממחיר השוק העול הנגדי שאתם מוסיף ומייצר לעצמך?

ענה לטכנאי יעקב, “הילדים בו חנן אלוקים את אותה עבדך”. צעירים שלי אלו מתנת אלוקים, לא מוגדרים כ’עול’, אנחנו דבר הוא למעשה חנינה וחסד משמים. אכן!


* * *
השוני פעם אחת תפיסת האתר בטבע של עשיו ושל יעקב, ממשיך ויש לא מעט אלפי קיימת, אם היום דבר זה.

ואני מצויין לקרות מצאצאיו של יעקב וההולכים בדרכו. אני מהנה שגם או גם חיוני קשיים, הייתי רואה בכלל ילד מתנה מאת האלוקים.