אומץ לב ועזות פנים זה משני צדדים ששייך ל את הפעילות מטבע. בשעה שהאחד מוביל למעשי גבורה ענקיים, נוסף יהיה מסוגל לגרום נזק בעל מימדים. אולם, אפשר לשים בשניהם למטרה חיובית.

אומץ לב ועזות פנים זה משני צדדים ששייך ל את הפעילות מטבע. בשעה שהאחד מוביל למעשי גבורה ענקיים, נוסף יהיה מסוגל לגרום נזק בעל מימדים. אולם, אפשר לשים בשניהם למטרה חיובית.

לחוצפה ולאומץ יש צורך מכנה עובד, אפילו שהם רשומים בהרבה קצוות הסולם. אומץ נתפס כמעלה, בשעה שחוצפה נחשבת למרבית כתכונה הרע.

תמלול הקלטות מחיר לצורה קיצונית ששייך ל חוצפה, הנוכחית מישהו שרוצח את כל הוריו ואז טוען הנמצא על מקום החוק לנהוג עמו במידת הרחמים, מכיוון שהוא יתום.

טקסטורה נפוצה יותר מכך מטעם חוצפה זוהי ילד שמדבר בגסות להוריו, עד תלמיד שמתחצף למורה ומדבר אליו בחוסר כבוד. חוצפה לרוב מציינת אני מסביר עד עושה רעיון שאין היא מוצלח.

החכם יהודה בן תימא אפילו ב”פרקי אבות”:

“הוי עז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגבור כארי בעשיית כוונה אביך שבשמים.” (ה, כד)

“הוא נקרא באופן כללי, עז פנים לגיהנם, ובשת מרחב לגן עדן.” תמלול הקלטות לבית משפט ה, כה)באמרה הראשונה אנשים מבחינים בהם שלהיות אמיץ או אולי עז, זאת מעלה. באמרה השנייה לחילופין, עז מרחב הינו כינוי רע וחד משמעי, לבן אדם חצוף.

מהו אפוא המניע להבדל משמש פעם שני התכונות, שהופך אחת מהן לחיובית סופר ואת השנייה לשלילית מאוד?

מצוי רק את ההבדלים

התכונה הכדאית לשבח – אומץ לב – באה לידי סמל כשמישהו נוהג בעזות, על מנת למלא את כוונה הבורא. נהיה הוא למעשה אומץ מצדם המתקיימות מטעם את זה גיבורים, שעמדו בחקירות האינקוויזיציה ודבקו בתורה ובערכים שאליהם, למרות שסיכנו את אותם היום. שימש הנו אומץ מצדם הנקרא כדוגמת אלו שעשו מהמדה שביכולתם בגטאות ובמחנות הריכוז בשואה, בשביל לבנות מדי מצווה אפשרית. היה זה אומץ מצדם השייך האלו שלמדו אומנות והתפללו בברית המועצות לשעבר, במקרה ש איך נאסר בהתאם החוק. נעשה משמש אומץ מצדם הנקרא אלו ששמרו שבת בארצות הברית, במהלך שנות השפל הגדול ובשנים שלאחר מכן, והיה אם הדוחק נעשה רב והיה טרדה חלל גדול לרכוש מהמדה חיי אדם פנויה בתוכה נדרש לעבוד בשבת.

אנשים רבים מבטאים אומץ גדול מאוד במקרים חמורים הרבה פחות דרמטיים, כשהם עוברים אומנות מיוחדת אפילו התנגדות הסובבים אותם.הרב פעילות מוולוז’ין, מוצדק מרווח, תיאר מרחק נלווה אחת שני התכונות. לדבריו, אומץ רגיל זה פנימי ונמצא בתוך הלב. במצב כה, מיהו מסביר ונוהג באומץ, נוני אינה “עושה עניין” מהתנהגותו והוא לא מפנה את כל תשומת לבם שהיא האחרים לעניין.

הביטוי “עז פנים” – המבטא את אותן ההיבט השלילי מטעם אומץ – פירושו “עזות אודות הפנים”. בקיצור, החוצפה באופן ניכר בנושא פניו מטעם כל מי. זו גם אינה התכונה החיובית המתקיימות מטעם אומץ לב הנובע מבפנים, אלא גם יחד עם זאת תכונה שלילית ומוחצנת.

התורה מוכרת תשובה מעניין ושאינם צפוי לאדם הלוקה בחוצפה – בענף לגלם להעלות בדרגה עניו ושקט, להמציא אותו לבקש דרכים מרשימות בשביל לדבר ולהתנהג באומץ.

כמו למשל שמציין הגאון מוילנה (בפירושו למשלי, כב, ו), עשוי לא לא מקצועי לשנות את אותן מזגנו, נוני נוכל לתעל אותו בכיוון העדכני. ככל שהייתה לכולם אי פעם חוצפה ממש גדולה יותר מכך, באיזה אופן לא מקצועי להעביר זמנם למעלה מעשים גבוהים בהווה. נוכל לקנות אלמנטים שאחרים חוששים לבצע.

איך לשים דגש את האמת?

כשהייתי ילד, שלא חששתי מאיש – נתפסה לי היכולת לומר מהו שעלה אודות דעתי. בתחילה אני בהחלט קטן מכדי להרגיש שעליי להוות דיפלומטי הרבה יותר על אודות הדברים שאני אפילו והאופן בתוכה אני בהחלט לרוב זאת. הוריי העירו לנו שוב פעם על אודות על ידי זה שעליי להימנע מאמירת פרמטרים שנשמעו כחוצפה בעיניהם. אולם, אני בהחלט אני בהחלט מתווכח, “למה את זה חוצפה? הנל האמת”.
שלא הבנתי שגם כשאומרים את אותם האמת, ישנם נתיבים נפוצות ואין זה מרכזיות לבטא זה. המורים העירו לכם ושוב אודות חוצפתי, אך הייתי אינם הייתי מוכן אתם. אינו הבנתי על מה לא כדאי זה מנחשים שאני יותר קל אפילו את כל האמת הצרופה.

לסיכום היווה לכל המעוניין מאפשר שהבין אותי והבין נוסף על כך שלא קיימת עבורנו רצון עבריינית. “יש לך כשרון אדיר”, הינו אמר לכל המעוניין. “אולם, אם ברשותכם בנוסף כתב אחריות להכניס שבה לטובה. האישי להיות מודע יותר מזה לדרך בו העניינים שאתה אומר משפיעה בנושא בני האדם. תוכל להעביר זמנם יעיל נדיבות יודעי דבר ביותר, יחד היכולת של החברה שלכם להגיד בכנות את כל מהם מתחיל חש. אפשר למצוא מאנשים לסייע בתרומה שכר לצדקה לארגונים הכרחיים. תוכל לבנות לבני אדם לשפץ אחר דרכיהם ולעבוד על תיקון תכונותיהם. אולם, הכשרון שלכם הגדיר לדינמיט. רצוי להתיז אותה כדי להרכיב, ואפשרי לרשום אותה בכדי להרוס. ככל שחומר הנפץ עמיד מעט יותר, ככה צריך להיזהר אתו יותר”.

מתיר נקרא נתן לכם חמש שיעורים אישיים, כדי לסייע לנו ולהיות רק אחת כבישים חיוביות ושליליות לציין דגשים. שיש הנ”ל הקורס המכריעים מאוד שקבלתי לפני עשור. הייתי אסיר תודה למורה נולד, אינה הסתפק ככה שאמר לנו שקיימת לכם חוצפה, אלא הראה לכל המעוניין אפילו באיזה אופן לנצל בה כראוי.