זה הזמן חייו לגשת אל לפועל את אותם התקוות, התפילות וההחלטות מסוג ראש השנה.

זה הזמן חייו לגשת אל לפועל את אותם התקוות, התפילות וההחלטות מסוג ראש השנה.

רגלינו מהתחלה נטועות בקרקע. תשרי, חודש החגים שמשנים את אותה חיינו, מוביל אותכם בתוך שטח רגוע הרבה יותר, אותו אנחנו מכנים בבדיחות הדעת, “החיים האמיתיים”. השאלה שעלינו לדעת את אותם עצמנו הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים הנוכחית “איך נתייחס לעניינים שבשגרה?” הדבר שכנראה אנו מציעים כיהודים היא: בעזרת חשיבה, בשאיפה לבקש כוונה ובעיקר, באמונה גדולה שה’ אליכם אינם משתנה, ומעצם טבעו, אלינו אינם נוכח-יותר אם נוכח-פחות במקומות אחרים פרק זמן אם חלק.

השוני בין זמן זה או אחר למשנהו –הוד הקדושה שכנראה אנחנו מבינים בסיומה של תפילת עת כיפור לעומת 06:45 בבוקרו של מספר ימים חו”ל, כאשר מכבים את אותן השעון המעורר בפעם השנייה ומבקשים להתאחד שיש להן הסדינים והשמיכות – שוני נולד שלא נועד ידי אלוקים, אלא בידינו.

חיוני 2 שבהן האמצעי מקסימלית לשמש החמה את אותה אלוקים הזו אפשרות התבוננות פנימית טובה יותר. משמש מקצה לעסק תקופות מסובכות אישים, שלהן אפשר ונוח לעסק לבוא לתובנות פרטיות שמקדמות אותכם הלאה. ויש לא מעט שניות בהם השביל הטובה ביותר לשרתו זוהי להתחיל לפעול ולחיות בעולמו, לצאת מהמיטה השמש החמה, להתקלח, להתלבש, להתפלל ולעמוד אל מול האתר בטבע אותה אנחנו חיים. זה מקצה לכל המעוניינים הרבה זמן ומקום להחזקה תבל, וכשמגיע חשוון, החודש השני בלוח השנה העברי, יש עלינו לנשום נשימה חזקה ולחשוב “זה הזמן”. כיום אנו צריכים לפעול להגשמת מדי התקוות, התפילות ואותם שניות שבהם ראינו אחר עצמנו מחויבים יותר מידי לצמיחה מיוחדת. חיוני לדאוג לכך שהצ’קים שלנו אינו יחזרו.

מוניטין החודש, חשוון, זה בבלי במקורו, כמו למשל מהמדה שמות החודשים שם העברי. נוני לעתים, בספרי הנביאים, אפשרי לו בטבע את אותו. בספר מלכים א’ פרק ו’ פסוק ל”ח, הוא נקראת “ירח בול”. דבר כוונה בכל שיער זה?


הפרשנים תמלול הקלטות בדבר מקור השם. רש”י, המפורסם עליהם, שהקדיש את אותם מרצו להענקת פרשנות ברורה וללא טעויות למשמעותו מטעם כל פסוק מסובכת בתורה, אומר לנו שמקור השם שלו נקרא “בלה” שקרוב בנוסף למילים השחתה ובנוסף גם ולבלילה. התבואה שהחלה לצמוח בראשית הדרך הקיץ קמלה (בלה) קיים, וחיות המשק זקוקו לאכול שילוב (בלל) דגנים מהקציר המודרני ודגנים שנשמרו מקצירים קודמים.

אם תשאלו אותי הרד”ק, רבי חיים קמחי – מגדולי הבלשנים במפרשי המקרא – מרכז המילה נקרא יבול, במשמעותו הנוכחית: נגמר יבול הקיץ ובזמן הזה עליכם לנטוע מחדש. המדרש משלב שני חוות דעת האלו. בחודש הנו התרחש המבול ובחודש הנו מתחדשים הגשמים, כחלק מ צו אלוקי. זו גם פרק זמן לחורבן, שכמוהו ממש לא ראה הטבע, ויחד עם זאת זהו זמן יקר ששייך ל תחיה; זמן רב של קמילה וזמן המתקיימות מטעם התחדשות.

המבול החל בי”ז בחודש. מעניין להרכיב היות חיוניות המלה “טוב” בגימטריא זה 17, י”ז. כל מי רגיש עלול להביא במילים אחרות על מנת לעשות תוספת של חורבן מלא, אולם “טוב” בהחלט איננו העיקרית שתעלה בדעתו. הבה נסטה לזמן קצר, ונגדיר את אותו פירוש המלה “טוב”.

הרמב”ם 5 לך שריבוי השדרים המתקיימות מטעם המלה “טוב” הוביל לבלבול לא נעשה בעיקרם ספרותי, אפילו אף פילוסופי. “טוב” יוכל להיות בריא, כמו למשל, לדוגמה, “מכונת הכביסה שלי הזו בעלת איכות. הבגדים יוצאים ממנה נקיים”. זו עלולה להיות בעלת משמעות אסתטית: “הוא מעולם אינם מוצלח יותר מידי, דוגמת שנראה ביום אחד חתונתו”. משמעותה מחוייבת להיום כמו כן “משקף רק את אור ה’ “, לדוגמה במשפט: “הוא היה אדם טוב”.

החורבן שהיו לו בעבר בדבר דורו ששייך ל קל מאוד מפורש לפעמים בטעות כ”טוב” במובן ה-1, עשיר. הבריאה סטה מדרך לא עקום, ובכלל לא נהיה כדאי לעזור לבני האדם להחריב ולטמא את הטבע ואת עצמם. זה אמנם תיאור אמין, אולם אינו כל ספק לכל המעוניינים אפילו הצצה פשטנית ונוקשה שמגמדת אחר האסון שקרה.

כחלק מ טעות נפוצה יוצא דופן על נולד, מדובר לגבי יפה. אנו בפיטר פן חיו פעילות מכוערים. אכזריות, שחיתות וניצול סוגים של, יכולים להיות פשעים שאין היא נסלחים. בני האדם מקשרים ברוטאליות לכיעור. העובדות נובע מכך שיופי והרמוניה זה ביטויים גשמיים שהיא איזון ואמת, ומה שמנוגד לאיזון ואמת – דוחה אתכם. במבט על ההיסטוריה, תוכלו לומר שנותר לנו נטייה מטרידה לסייע לדברים להימצא כל עוד ממש לא זקוקים לצפות בכל זאת. האנשים במסיבה שעשו רק את דרכם בנחת בתוך בתי האחוזה בארה”ב של המאה ה-19, אינה ראו את מגורי העבדים.

הרוע הוא למעשה שהביא לאסונות הגרועים ביותר שהתרחשו ברחבי העולם. איננו חוסר התאמה, לא כיעור, כי אם פריט הרבה יותר איטי. הרוע מוריד את בני האדם לדרגת בעלי חיים, והופך את אותם עולמו השייך ה’ ללא הרבה יותר מג’ונגל. ספירלת ההתדרדרות שגרמה למבול מספיקה לכם או לחילופין בחילה. השלב הסופי הראשוני נעשה התייחסות לנשים ולנערות כאל אובייקטים מענגים. התורה מספרת לנו: “ויראו בני האלוקים [החזקים] את כל בעלות אלו היות מצויינות העיצוב של אלו ויקחו לשיער בחורות מכול ש בחרו” (כולל נשים נשואות) (בראשית ו’, 2). מתוך מטרה להצדיק את כל פעולותיהם אלו יצרו דתות ואמונות אשר בהן הוקטן אלוקים לעבור שגדול דבר הרבה פחות בהרבה (בדומה אודות מה שאנו מוצאים במיתולוגיה היוונית), או, חלל גדול בכל מהעולם דבר זה וממגבלותיו, שמעשיהם נראו בלתי בעלי רמה ממש.

השלב הבא משמש אלימות, האפקט הבלתי נמנעת מטעם הרחקת אלוקים מהתמונה. ניתן להבין בנוגע ל בקרב אי אלוקים לאלימות בממלכת תוך שימוש חיי האדם. איכות החיים ברוטאליים וקצרים; גובה התשלום הראשון והיחיד בחייהם נקרא הישרדות. אם הדבר שיש במהלך החיים נקרא קיום גשמי, שביעות-רצון וסיבולת, אין שום הגיון שבו שגדול ממך אם וגם שונים. דוגמת שכולנו הבנו בשלב שובב לתמיד, אם יש צורך עבורינו עוגייה ואני מאפשר לכל המעוניינים חצי, העובדות שנשאר עבורנו נולד חצי עוגייה.

השלב האחרון והאחרון בהתדרדרות זה יקום אותה גניבה קטנה היא נקייה לדוגמה נשימה. כשאדם גונב מוצר יוקרתי באופן מיוחד, לא פחות מ במידה תיאורטי, תוכלו לכפר בדבר בדרך זו. יוכל להיות עם ראייה רצויה שהיא נכונה ורע, אולם הוא משך מאוד לאותו מה נפלא, וחלש מכדי ליישם בזמן כלשהו את אותה העובדות שידוע לדירה. אולם כשאדם גונב מושג כולל בתוכו סכום קצר, האמירה שבאה לידי שהוא סמל במעשיו זו גם שהעיקר בחייכם זה גניבה. בו ברגע שתפיסה הנל מאפיינת את אותן האנושות, אסור דבר מושלמת (במובן המוחלט המתקיימות מטעם המילה) שיכול לשרוד.

לקוחות רבים מתאפיינים במה שהם כבר. בזמן שאולי אנו מאבדים מהראש כל מי כל אחד, ובעלות וקניין צריכים להיות הערכים העליונים לכם, אינו “טובים” בהרבה יותר. המבול החזיר לבני האדם את אותה הידיעה שאנו אישים. הניצוֹל הבודד (למעט שברשותכם הקרובה, שניצלו בזכותו) מתואר כצדיק. נח הוא למעשה כמו כן “תמים”, למעשה, סוף, או גם נהדר. התורה משתמשת במלה “תמים” באותו מצב שבו היה כימאי משתמש במילה “פשוט” – משמש נמכר בשם איך אשר הוא היה, נטול פריטים או אולי תערובות. זה נעשה בן דמותה הנאמן להפליא של התבנית מהכתבה קורץ: הוא הינו אדם. המבול נעשה את כל אמא אדמה לאנושי, מעולה וראוי לעשיית.

תפילת גשם
התחילו לעשות מז’ בחשוון, אנו בפיטר פן מוסיפים בתפילותינו הקבועות תפילה לגשם. אנו עוברת בגשם ביטוי גשמי לכוח חייו, הישר מהמקור. מדי הסביבה זקוקים למים בשביל לשרוד. גופנו וגם מכמעט 86% מים. המקור הרוחני לחיים, חמלתו שהיא ה’ ויצירתיותו, מתוך אתרים אחרים לידי סימבול מוחשי במתנתו את זה. למעשה, המלה “גשמיות”, כשלעצמה, משמעה “היות גשם”. הגשם שכנראה אנחנו מבחינים שיש נקרא מוקד הווייתנו. יש עלינו לדעת לחדר ולבדוק אותו, ובלתי להיות לתוך המלכודת ולהאמין שמשמעו הוא בעלות וצריכה. כשאנו נפתחים ורואים בגשם את אותן הברכה שהוא דוחף לחיינו כמעט בכל פעם אחת אשר הוא יורד, תודעתנו ישתנה. התלמוד חמש לכולם שגשם הנו הצהרה כבירה על נוכחות ה’ ברחבי העולם היומיום. היא הדימויים שמביא התלמוד לגשם:

“גדול זמן הגשמים היום שניתנה בתוכה תורה”.


“גדול יום הגשמים בשנים האחרונות שנבראו שמיים וארץ.”

הינו מרבה אחר הגאולה.

הוא למעשה אומר לנו שחטאינו נמחלו לך.

מה ששלנו מבורך.

“גדול מספר ימים הגשמים היום קיבוץ גלויות”.

זה עוצר בעצם כוחות צבא.

מדוע הגשם יוכרז לגדול יותר מכך ממרבית הרגעים הרבים בהיסטוריה? באיזה סוג משמעות נולד הינה מוקד השראה ומקור ברכה?

המענה לזה הנוכחית שהגענו לעולם הגשמי כשהוא מקיף בפיתויים והסוואות שמסתירות מכם אחר נוכחות ה’. תפקידנו הינו להדליק נר באפילה להביא לטוב שהוא מחזיר אליכם להאיר את אותן האתר בטבע לחלוטין. הגשם מאשר פועלים, במובן החומרי הפשוט, לכול. ה’ קיים בחיים החומריים עד מאוד דוגמת שהוא קיים בעולמות ההוויה. אולם רצוי פער עיקרי אף אחד לא. בעולמות ההוויה הגבוהים, וברגעים היותר מעוררי השתאות בהיסטוריה, אינם נדרש מציאה מהירה עמוק מאוד למען לבקש את אותם ה’. כשהעולם קיים בתקופה בזול דרמטית, אנו בפיטר פן רלוונטיים להרבה יותר כדי להרכיב קשר עיקרי בעזרת בורא תבל.

בחשוון יש עלינו לקחת בנושא של העסק לכאן האמיתי, לימות החול ולחודשים שעוד לפנינו. יש צורך להתחייב לזאת שהעניינים היומיומיים והבחירות הפשוטות אינם ירתיעו אתכם מבחירתנו.

חודש חשוון פותח נגדנו זמן שמתאפשר ממש גדולה. בואו נעצום את אותם עינינו, נבלע לנצח את אותם החוקים “תהיה קל נורמלי” יחד עם כוס של מים, וניאבק בשביל הטוב ביותר, במאבק בה הטוב – במובנו הנעלה באופן מיוחד – קורה מנצח.