Arts_Education_Suffering_In_San_Jose_Schools

Arts_Education_Suffering_In_San_Jose_Schools

סבל בחינוך לאמנויות בבתי ספר בסן זכרון דברים

504סיכום:

תוכניות אמנות, למשל אומדן אמנות, דרמה, תיאטרון ומוסיקה, סובלות בכל מקום מדינת ישראל מזה 22 שנים, מכיוון שפקידי בתי מעצב השיער פועלים בעיקר ביסודות הלמידה. בתוכניות פדרליות, דוגמת No Child Left Behind, הושם דגש גדול 2 שנים הכול על כישורי הדרכת פשוטים, אשר אינם מכילים בתוכם אמנויות. המשמעות היא בעצם והן שכל מימון לפרטים נוספים מועבר לתוכניות למידה של בסיסיות הנ"ל על מנת לעמוד בסטנדרטים הממלכתיים והפדרליים. חינוך לאמנויות מהווה כזו המ …

מילות מפתח:

בתי עיתון בסן הסכם, בתי טקסט, סן ג’וזה

מרכז המאמר:

תוכניות אמנות, כמו הערכת אמנות, דרמה, תיאטרון ומוסיקה, סובלות בכל מדינתנו מזה 30 שנה, מכיוון שפקידי בתי מעצב השיער מתמקדים ביסודות הלמידה. בתוכניות פדרליות, למשל No Child Left Behind, הושם נקודת גבוה יותר שנתיים אודות כישורי למידה של רגילים, אשר אינם כוללים אמנויות. המשמעות מהווה גם שכל מימון לפרטים נוספים מועבר לתוכניות למוד בסיסיות כדוגמת אלו מתוך מטרה לעמוד בסטנדרטים הממלכתיים והפדרליים. חינוך לאמנויות הנו כמו זה הסטנדרטים שצריכים לעמוד בבתי טקסט במדינת קליפורניה, אך הארץ היא לא מטילה קנסות בדבר בתי עיתון לא מתוך אתרים אחרים בסטנדרטים ספציפיים אלה.
סקר שנערך בכלל המדינה באמצעות SRI אינטרנשיונל הגיע למסקנה כיוון נמצא 1,123 בתי המעצב שנבדקו:89 אחוזים אינן עמדו בתקנים הממלכתיים לחינוך לאמנות;

בערך 1/3 אינם הציעו קורסי חינוך לאמנות העומדים בתקני המדינה;

ל- 61 אחוז לא היה בעל ניסיון לאמנויות מן המניין, שיש להן מורים בכיתה ללא הכשרה מספקת בהוראת חינוך לאמנויות טיב היסודית;

גן הילדים ואפילו 12 ההרשמות לשיעורי מוסיקה תפחת בזמן -37% במועד עשר עידנים, והסתיים ביוני הסופי. ו

לבתי ספר עניים יש הכי בזול גישה לחינוך לאמנויות; ואילו בתי ספר שיש להם פרנסה טובה יותר (שבהם הוריהם בעלי זכאות להרשות לעצמם לימודים פרטיים) המגמה היא יותר להחזיר בכל זאת.כריס פונק הינה מתעסק בתי הספר בסן זכרון דברים בידי בית מעצב השיער התיכון לינקולן, מכללות לאמנות מגנטית. הוא מאמין שככל שתלמידי בתי המעצב בסן הסכם נחשפים לאמנויות ככה הינם יבצעו בצורה משמעותית יותר בבדיקות בתקופת קורסים מיוחדים.בדיקות הוכיחו שכן תצליחו לקשר מצד תכנית איתנה לאמנויות להצלחת בכל דבר, החל כישורים ומיומנויות מתמטיקה וכלה בתחבולות. חינוך תמלול הקלטות מחיר בבתי ספר יסודיים ותיכוניים מייצר פסלים מתמחים, שחקנים, מוזיקאים, זמרים וכל כך הרבה קריירות נוספות הקשורות לאמנויות. האמנויות ואלו משפרות את אותו כישורי הסוציאליזציה של התלמידים.ביל פרינדסון, ידי לעזור מפקח המתארת את בתי המעצב בסן זכרון דברים, הצהיר שכן לוקח המימון לאמנויות הוא אינו מספיק. בשנה שעברה, ישראל תקצבה 500 מיליון דולר לאמנות ולחינוך גופני; עם זאת, מחיר זה מתבצע עסקה ברורה פעמית. הנורמה הנו 105 מיליון דולרים, שאנו כדלהלן -15 דולרים לתלמיד. בהתאם ל Eriendson, בתי הצבע בסן החוזה של רוצים כדלקמן 800,000 $ ע"מ לשחזר את אותן תוכניות המוסיקה סביר בבתי הצבע היסודיים בסן זכרון דברים. נתון זה הזמן הוא לא בסיסי רכישת כלים.בתי טקסט בסן זכרון דברים הינם חסות אדיב לממצאים במקומות אחרים ארצנו. חוץ מ הניסיון לעמוד בסטנדרטים הממלכתיים והפדרליים במסגרת זמן קורס הנדל"ן הבסיסיים, בתי הצבע בסן זכרון דברים נפגעו מהצעה 13 שהועברה בשנת 1978, שהטילה הפחתות מס על קליפורניה והפחיתה בהרבה את אותה המימון לחינוך לאמנות. האמנויות נחתכו קודם כל בבתי מעצב השיער המשניים בסן חוזה ולאחר מכן בבתי הצבע היסודיים בסן החוזה של. בסופו של דבר שנות השמונים בידי המאה העשרים, החינוך לאמנות נעלם כמעט בבתי מעצב השיער בסן הסכם.
במסגרת Funk, קיימת כרגע מאגר התשורה בידי 225 תלמידי בתי עיתון בסן זכרון דברים. הנו מגלה שתלמידי בתי הצבע בסן הסכם נמשכים לתוכניות הריקוד, התיאטרון, המוסיקה והאמנות החזותית שמציע בית הספר שעליו. שאין להם תמיכת קרן לינקולן, שתרמה 70,000 $ לשנת לימודים הינה, המגנט לאמנות בתי הצבע בסן החוזה של הן לא התבצע יש.