Assaults_On_Teachers_On_Rise_In_Allegheny_County___Pittsburgh_Schools_Still_Fairing_Well_With_Plans_To_Do_Even_Better

Assaults_On_Teachers_On_Rise_In_Allegheny_County___Pittsburgh_Schools_Still_Fairing_Well_With_Plans_To_Do_Even_Better

תקיפות אודות מורים שבאו לישראל בבתי ספר בפיטסבורג שבמחוז אלגהני הוא מתאימה במקצועיות עם תוכניות לעשות בערך כ אדיב
429

סיכום:


סקירה שנערכה בתקופה האחרונה העלתה שהרי תקיפות התלמידים במורים בדבר מורים מזמן העבודה הולכות וגוברות במחוז אלגני, הכללי אחר בתי הצבע בפיטסבורג. אפילו שאוכלוסיית התלמידים עשויה ומצטמצמת במחוז, שימשו בזמן הזה שעברה 179 תקיפות בדבר מורים, בהתאם מחלקת המבחן לנוער במחוז אלגני. הגיע החשוב מאד בהיסטוריה על ידי המחוז, בנות סך בקרב 621 עיתים ב- 2002-2006.

בבתי הצבע בפיטסבורג מותקן שלוש מורים פתוחים …
מילות מפתח:


בתי ספר בפיטסבורג, בתי עיתון, פיטסבורג
אירגון המאמר:


סקירה שבוצעה לאחרונה העלתה שהרי תקיפות התלמידים במורים הכול על מורים מתקופת העבודה שלהם הולכות וגוברות במחוז אלגני, הכללי רק את בתי מעצב השיער בפיטסבורג. אפילו שאוכלוסיית התלמידים עומדת ומצטמצמת במחוז, שימשו בשנה שעברה 179 תקיפות הכול על מורים, לפי מחלקת המבחן לנוער במחוז אלגני. הגיע היוקרתי עד מאוד בהיסטוריה של המחוז, במחיר סך בקרב 621 מספר פעמים ב- 2002-2006.

בבתי המעצב בפיטסבורג יש 3 תביעות מורים פתוחות לפיצוי ספקים, הקשורות לתקיפות התלמידים. אחת הדרישות היא בעצם מפציעה עקרונות 1997, שבה תלמיד השליך מתכוון ופגע במורה בצווארו. טענה אחר עקרונות 2005 נבעה מעימות מורים ותלמידים בבתי טקסט בפיטסבורג על גרם מדרגות. המורה בבתי המעצב בפיטסבורג נפצע בגב ובכתף בידי אחיזה במעקה המדרגות שמונע נפילה במדרגות. התביעה השלישית התרחשה בשנת 2006, כאשר מתיר ניסה לפרק את מאבק התלמידים וספג פציעה בצוואר.

הסקירה הראתה שרוב התקיפות דוחפות, מרפקות עמיד יספיק דווקא להוריד רק את המורה מאיזון, לחבוט נזקים, להכות בפנים, לירוק ולנשוך עמיד מספיק במטרה לבקש זריקת טטנוס ובדיקת הפטיטיס B ו- C. אף על פי קושיה יכולים להיראות ובינהם זיהומים ומחלות קלות, חלקם הובילו לחשבונות רפואיים מדהימים ולאיבוד שכרם. לדברי ג’ים רילנד, עוסק המבחן לנוער במחוז אלגהני, ברוב התקיפות מתרחשות בכיתות, בקפיטריות ובמסדרונות. פריטים, כמו שקיות ספרי עיון טעונות, הם 2 שנים מהבעיה מעניק אקדחים או אולי סכינים בשמחות אלה.

בבתי מעצב השיער בפיטסבורג, שמרבית המורים הינם חברים וקרובי משפחה בפדרטור המורים בפיטסבורג (ארגון המורים לבתי מעצב השיער בפיטסבורג). אם מומחי האיגוד מותקפים בעבודה, הינם תקבלו -20 ימי חופשה דנדשים למחלה באותה קיימת כדי לטפל בפציעות הקשורות לתקיפה בידי סטודנטים. יחד עם זאת, בדבר מורי בתי הצבע בפיטסבורג לעמוד בכללים מגבילים ממחוז בתי הספר בפיטסבורג. במטרה לזכות בחופשת מחלה שונה, המתארת את מורי בתי הספר בפיטסבורג:היוו קרובי משפחה באיחוד,


השתמשו בתקופתו של הדבר הבעייתי הוא ספציפי בשלושת הימים הראשונים,


הגש דו& תמלול הקלטות ;ח משטרתי בגלל לומד,


מותקן תירוץ לרופאים לחופש מהעבודה, וגם


קבל את הסכם בעלי בתי הספר בפיטסבורג לפיה אירעה תקיפה.

לדברי ג’ון טרקה, נשיא האיגוד, האיגוד ובתי הצבע בפיטסבורג יגיעו להסכמה זמנית להקמת אוניברסיטאות חלופי אידיאלי, על ידי מבנים המעצב קלייטון המודרני. זה ינוהל והיה אם יום יומי, וייקח 432 מהתלמידים המשבשים מאד בכיתות ו’-י"ב. עבודה הינו תסיר את אותם תלמידי בתי המעצב הפיטסבורגיים הבעייתיים מבתי הצבע הרגילים, הנושא הנותן אפשרות למורים בבתי מעצב השיער בפיטסבורג לשכור בעלי נסיון ביישוב תעסוקה מאובטחת.