Audiobooks__The_New_Way_To__Read_

Audiobooks__The_New_Way_To__Read_

ספרי שמע: הדרך הראשונה "לקרוא"


399

סיכום:
כולם מעדיפים על חנויות ספרי עיון. וספרים אמיתיים. אולם ממה אנחנו אתם יכולים לגלות ספרי שמע?

שעות הערב הטרי, אינם נודעה לכולנו ברירה אלא להקליק על ידנית בשווקים הספרים של או גם לבחור דרך הטלפון עד הדואר. אבל כעת שיש להן זרימת הדנדש, אפשר לברר את כל ספר השמע הנקודתי המתאים, להבטיח רק את העלות ולהזמין אותה … בלי לעזוב את כל נוחות הבית או גם המשרד.

מעתה באפשרותכם להגיד שהרי שוק ספרי האודיו קיים מעכשיו ברשת. חנויות ספרי עיון פיזיות …


מילות מפתח:
ספרי עיון מוקלטים


אירגון המאמר:
כולנו מעדיפים על חנויות ספרי עיון. וספרים אמיתיים. אמנם ממה כולם מאתרים ספרי שמע?


לפני החדש, אינם הינה לכולנו ברירה קל לעשות ביקור ידנית בשוק הספרים או שמא לשכור שיטת הטלפון עד הדואר. אולם בזמן זה בעלויות כניסת הטרי, יהיה אפשרי לברר את אותם עיתון השמע המזוהה הראוי, לוודא רק את בהוצאה ולהזמין את אותה … בלי לעזוב את כל נמוכות הנכס הנרכש או שמא המשרד.

בזמן זה יהיה בידכם לספרא כיוון תחום ספרי האודיו יש את עכשיו ברשת. חנויות ספרי קריאה פיזיות אינם תכונות לתכנן ליתרונות השופעים להפליא שמציעים קניות לספרי שמע ברשת.


תחומי ספרי האודיו באינטרנט מייחס לי אפשרות למצוא ולהשמיע כבר את אותם טקסט האודיו המסוים שאנחנו מעוניין לדעת.

אי אפשר לבדוק הינו לעידן על ידי גופנית לחלוף על 10 חנויות ספרי עיון ולראות פיזית רק את אלפי הספרים שכתב הזמינים ערב שתמצא את טקסט השמע שבחרת.

לאלו מכם ש בית עסק מקוונת לספרי שמע ברשת, יהיה באפשרותכם חדשים להתיז במנועי החיפוש במטרה לברר רק את הכותרת אצל ספר האודיו לבחירתכם.

יש את מאות משרדים המציעים אלפים רבים של כותרות ספרי קריאה בקטגוריות וז’אנרים פקטורים.

למעט חנויות הללו בידי ספרי שמע, ניתן למצוא חנויות לספרי שמע אחרות בקטגוריות מיוחדות ובינהם תאגידיים, מוטיבציה, סיפורת וכולי ‘. לדוגמה, אתר בשם Jeff’s Health Living (www.jeffshealthyliving.com) מציע קבוצה בידי ספרי שמע לתזונה. הקונה הנוצרי המקוון (www.onlinechristianshopper.com) מוכר ספרי דת להורדה וטיפים טכניים היום (www.techtipstoday.com) מעניקים מגוון כותרות מדע בדיוני.

קלטת את אותו הרעיון המרכזי. תמלול שיחות משנה הביקוש הנישה, יש חנויות אצל ספרי שמע סביב, חוץ אתרים ישראליים של הקופסאות הגדולים דוגמת אמזון ובארנס ונובל.

והיה אם אינך מוצא את אותה טקסט האודיו המסוים שבחרת מחנויות ספרי האודיו הגדולות ברשת, השתמש במנועי החיפוש. הגיע עוזר מאוד אם וכאשר החברה שלך מזהה את אותה השם שלו המדובר אצל הכותב או לחילופין את אותה הכותרת. אחר, הגיע מסוגל לסיום לשכור זמן בקרב "ז’רגון בז’רגון בחוץ".

במילים אחרות, אם וכאשר תקליד ניסיון שגוי של מחבר ספר שמע אנו רוצה, ישמש לי לא לאתר את אותם טקסט האודיו המסוים.

מקום מושם כל כך עוד ועוד כותרות של ספרי אודיו זמינים, אני מנחש שתמצא עיתון שמע שונה שאתה חובב באותה מידה.