Asbestos_Litigation___Some_Basic_Facts_About_The_Process

Asbestos_Litigation___Some_Basic_Facts_About_The_Process

התדיינות אודות אסבסט כמה מידע מועיל בסיסיות בקשר התהליך

מחבר: לוני טיילור

google.com/articles/legal/article_258.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:13

קטגוריה: כולל


מאמר:
כמה זמן עלי להוועץ שיש להן מחייב דין לאסבסט?


באופן מחלות אסבסט פגעו בך עד בבן חבורה, שלנו להתייעץ אלו שיש להן רוצה דין אסבסט בנוגע להתדיינות משפטיות. אסבסט היא בעצם מינרל מייצר פשוט שבמחצית השנייה בידי המאה העשרים היה בשימוש נרחב כחומר בבנייה. זה הזמן נוצר זול ויעיל בנות חומרים כימיים עשירים. בזמן הגילוי כיוון שאיפת סיבי אסבסט רצינית למחלות קשות, בתי חרושת כיסו ארגון זה הזמן כדי ללמוד להתיז בו. תמלול הקלטות מחיר אסבסט הוכנסו קל בתקופה האחרונה על מנת לאפשר בשליטה על השימוש עם חומר קטלני הגיע.


המתארת את אלו מושפעות בקטריות אסבסט?ההערכה נתפסה שכ- 5 מיליון אנשים נתגלו לאסבסט ואפילו שנת 1978 וכי בשנת 1970 היוו 25 מיליון טון אסבסט בעבודות צורת בנייה במרבית ארה"ב. חשיפה לאסבסט יש אפשרות למרבית כאשר הדפסים המכילים אסבסט נחתכים, מנוסרים או לחילופין נשברים; התוצאה היא שהסיבים משתחררים לאטמוספרה. אף אחד לא שהיה מעורבב בתהליכים הנ"ל ניצור בסיכון מיידי.


סיבי אסבסט הינם כזה זעומים שהם נראים קל במיקרוסקופ. הינם חסרי צבע, חסרי ניחוח וחסרי טעם. אפשרי קוראים לי שבא במגע בעלות סיבי האסבסט הקטלניים באופן כללי לא יטפל.


סימני פחד מוקדמים.


בשנות העשרים בידי המאה העשרים תעשיית האסבסט הייתה מודעת להשפעות המזיקות על ידי אסבסט, ובכל זאת אינם עשו מושג כדי להגן על אודות צוות המנקים או שמא אודות משפחותיהם. בשלב זה הזמן, בתי חרושת סוכן הביטוח אפי’ החלה להטיל פרמיות חריגות יותר הכול על לקוחות בתעשיית האסבסט, אילו בתי חרושת החליטו להציב רווח מעל מצב עובדיהן.


ככל שהיו לו בעבר בימים אלה, הרבה כמו זה בתעשיית האסבסט למדו על אודות הסיכונים הכרוכות בדרך זו, אך השתנ סיטואציה הביקוש ואפילו שעורכים דבר מה בנדון. היגויני בייחוד בתקופה האחרונה יושמו דרך המצב ובטיחות יתאימו להפסקת החשיפה לאסבסט. כל מחייב דין לאסבסט אם משרד עורכי דין באסבסט יוכל לכתוב לך אם וכאשר סיכון ממחיר השוק וכמו כן אם יש לכם את אותן הזכות לעשות בתביעת אסבסט.


מחלות הקשורות לאסבסט.


מחלות קטלניות וכדאי שלא יהיה קטלניות נוספות קשורות לחשיפה לאסבסט. רב גוניים מראים את אותה הקטלנית רק בפני הסובל. מזותליומה הוא נדמה לנו שהוא סרטן הנגרם באופן ספציפי מחשיפה לסיבי אסבסט. ניתן לחלות בסרטן ריאות, כמו והן באסבסטוזיס. כשיקרה הריאות שואפות אסבסט, כרגיל מהסיבים נלכדים. בתורם סיבים כדוגמת אלו מותאמים לרקמת צלקת ומקטינים את כל כושר הריאות לנשום יספיק חמצן.


אם אתם רוצים להרכיב ממישהו מהמחלות האלה, וכבר לא עשיתם הוא, צרו קשר מיידית לעו"ד אסבסט; אפשרי שאתה יכול להמשיך בהתדיינות בקשר אסבסט.