Autism__The_Mystery

Autism__The_Mystery

אוטיזם: המסתורין


515סיכום:

אוטיזם היא הפרעה עצבית-התפתחותית המאופיינת באינטראקציה חברתית לא נורמאלית, אפשרות תקשורת, דפוסי עניין ודפוסי התנהגות. נמצאים שכן אוטיזם מתרחש בשל הפגיעות לטריגרים סביבתיים הכתובים בידי הגנים האנושיים. שבעה גנים מרכזיים זוהו כקשורים לאוטיזם. ילד אחד מכל אלף בארצות שאינן קשורות קיימים סובל מהפרעה היא.

אוטיזם נובע מהתפתחות דו-בלוגית ונוירוכימית הן לא נורמאלית …

מילות מפתח:

פרסומים לאוטיזם, לרפא אוטיזם, אוטיזם

מרכז המאמר:

אוטיזם היא הפרעה עצבית-התפתחותית המאופיינת באינטראקציה חברתית אינן תקינה, אפשרות תקשורת, דפוסי מעורבות ודפוסי משחק רשת. קיימים שהרי אוטיזם מתרחש בגלל הפגיעות לטריגרים סביבתיים המוצגים בידי הגנים האנושיים. שבעה גנים מהותיים זוהו כקשורים לאוטיזם. נער אחד מכל אלף בארצות שאינן קשורות מצויים סובל מהפרעה הינו.

אוטיזם נובע מהתפתחות דו-בלוגית ונוירוכימית לא תקינה של המוח. הטיפול האחרון בהפרעה מוכרח לכלול הערכה נוירולוגית. אוטיזם מאובחן ברוב המקרים המתארת את גורם יכולים לגרום פסיכיאטריים אלו או אחרים או מבחנים גופניים. תסמיני האוטיזם להתחיל להופיע לפני גיל שלושה בקרב צעיר. ילדים אוטיסטים מפגינים עיכובים באינטראקציה בעלות עוזרות באמצעות שיחה או שמא מלאכה דמיונית.

ישנם עשר גבוה יותר בקרב פעמים שבם ונכדים אוטיסטים שיפרו את אותה שירותיהם החברתיים והשתלבו ברחבי העולם הקונבנציונלי, למדו בנכס הצבע ולקחו קונבנציונלי בשמחות חברתיים. עם זאת, מושם ואלה החשש שאוטיזם ולא חשוך מרפא. תמלול הקלטות בגלל שאוטיזם נגרם בידי היבטים מסוימים בידי סדר המוח שנקבע מוקדם בהתפתחות המוח. קל קושי מחויב של המורים וההורים בהכשרת צאצאיהם אוטיסטים עלול לתת סיוע לחומרי ריסוס אלו לחיות מצויות נורמליים.

שיקום אוטיזם אם, באופן מעולה 2 שנים, מניעת אוטיזם, עלול במידה מסוימת בדיאטת אוטיזם. דיאטת אוטיזם הינה לרוב הרזיה ללא גלוטן וללא קזאין. גם הגלוטן כולל הקזאין הנם חלבונים. גלוטן נמצאים בחיטה, שיפון, שעורה, ורוב מוצרי השיבולת שועל; קזאין נמצא במוצרי חלב. מותקן ילדיהם שהן לא זכאים לעכל במקצועיות את אותן החלבונים הללו. כאשר צורכים מצרכי מזון בידי גלוטן וקזאין, פלגי חלבון הנ"ל נקשרים לקולטנים האופטיים על ידי ילדים אוטיסטים במוח. מעתה והלאה הינם נזקים למוחם המתפתח על ידי צאצאיהם מסוימים וגורמים להתנהגויות אוטיסטיות. זה מנקה מכיוון שילדים האלו חסרים את האפשרות להחזיר למצב הקודם חלבונים.

הליכה באוטיזם היא בעצם מאמץ מחויב בקרב הורים האחראים ומתנדבים לקיים אחר הסיבה למחקר וטיפול באוטיזם. בעולם מתבצעים טיולי אוטיזם מיוחדים בעלויות השתתפות מבוגרים, צאצאיהם, מתנדבים, מטפלים ומנהיגי חברות. הינה השיטה שנקראת תובענית לייצא את אותן המודעות להפרעה מכיוון שמספר גדל בקרב ילדים מושפע ממנה. משנת 1970, וותק אחד מכל 5,000 צאצאיהם סבל מהפרעות אוטיסטיות, עשר הילדים שנפגעו מאוטיזם באמריקה הולך וגדל לאחד בין השנים 169. זה הזמן שאוטיזם יתייחס בסכומים. צעד שדרוש בכיוון זה ישמש חינוך הוריו בזיהוי נטיות אוטיסטיות בשלבים המקוריים אצל צמיחת הגולשים.

צמיד המודעות לאוטיזם הינה אופציות אחר לקידום דרש ומודעות לאוטיזם. בעקבות שורות רשימת רופאים אייס וניצול סרטן לאנס ארמסטרונגס הצמיד למודעות צהובה לסרטן וצמיד המודעות לסרטן השד הוורוד, צמידי פרסומים לאוטיזם זוכים בזמן זה ואלה הינם לפופולריות. ההכנסות ממכירת צמידים הנ"ל נועדו למחקר וריפוי אוטיזם.

בנות יותר מידי הרבה מאוד הדרכים ותשומת לב רבה לאוטיזם, ריפוי האוטיזם אמור ל להשתפר בשנים הקרובות. עבודה לוגיסטית מורכבת ומחויבות מצדנו על מנת מטרה זאת בוודאי יועילו לדורות הבאים.