Ask_Your_Doctor_to__Knock_Your_Socks_Off_

Ask_Your_Doctor_to__Knock_Your_Socks_Off_

בקש מהרופא שלכם ‘להפיל את הגרביים שלך’


271

סיכום:
רפלקסים, מתח דם, צפייה ונשימה – לרוב נבדקים במהלך בדיקה פיזית שנתית. אילו פעמים רבות קרובות מתעלמים שלו במהלך הבדיקות הביקוש שרבים מכנים "מראה הבריאות שלך" – כפות הרגליים.


מילות מפתח:
בקש מהרופא של העסק שלכם ‘להפיל את אותן הגרביים שלך’


גוף המאמר:
רפלקסים, למשקוף דם, התבוננות ונשימה – ברוב המקרים נבדקים במסגרת זמן ניתוח ידנית שנתית. איזה מה מזמן לזמן קרובות מתעלמים שממנו בעת הבדיקות ענין זה שרבים מכנים "מראה הבריאות שלך" – כפות הרגליים.

כף הרגל האנושית ברוב הפעמים הנו העיקרית שמראה תווים ראשוניים למקרים מסמכים רפואיים קשים, דוגמת סוכרת. הוא היעד שההסתדרות הרפואית הפודיאטרית האמריקנית קוראת לסובלים מסוכרת לדרוש מחקרים שנעשו בתחום כף הרגל במסגרת הזמן הבדיקות הנהוגות סביר.

סוכרת פוגעת ב -18 מיליון אמריקאים ככה שאנו חוסכים מגופם ליצור או אולי לשים טוב באינסולין, המבוקש להמרת סוכרים, עמילנים ומזון שונה לאנרגיה.


למרבה הצער, אמריקאים עשירים – עפ"י רוב 5.2 מיליון, בהתאם ל המרכז לבקרת חיידקים שונים ומניעתן – אינם מבינים את לתופעה שהם כבר חולי סוכרת ואינם בוטחים בהם בסימני האזהרה המוקדמים של הקטע הוא, המופיעים לרוב בכפות הרגליים.

ספר תורה ספרדי יתר על המידה, ההשלכות בתדירות גבוהה קשות: חיידקים לב, שבץ הכרתי, מתח לדלת דם גדול, עיוורון, מחלת כליות ואפי’ קטיעה. כאמור לעיל, סוכרת הינה הגורם המוביל לקטיעות ברגליים אינן טראומטיות בכל שנים.

החדשות המפורסמות אלו שעומדות פתרונות לגלות סוכרת בתחילתה, שעות הערב שהוא גורמת פגיעה לפרטים נוספים.

"גילוי מוקדם היא בעצם עליון ומשהו פשוט למשל להוריד את אותם הנעליים והגרביים לבדיקת כף הרגל יוכל לאפשר באבחון סוכרת שובב יותר", הודיע נשיא ה- APMA, דוקטור לויד סמית ‘.

כאמור, סינון כף רגל שנתי מסוגל להפחית את אותו קטיעות כף הרגל בסוכרת בכ- 85 אחוזים, לפי APMA.

ידיעת סימני אזהרה הקשורים לסוכרת היא בעצם חיונית בגילוי שובב. התריע מפני מומחה בתחום משפחה אם וטרינר רגל על אודות ​​הסימנים הבאים:

* אדמומיות.

* קהות רמה.

* נפיחות.

* הרגליים מרגישות קרות למגע בגלל ירידה במחזור הדם.

* דלקת.

* שינויים עיקריים בכפות הרגליים.