Autism_Spectrum_Disorder___The_Role_Of_The_Individualized_Education_Program_Team

Autism_Spectrum_Disorder___The_Role_Of_The_Individualized_Education_Program_Team

הפרעת ספקטרום האוטיזם: מהות איש מקצוע תכנית החינוך המותאם אישית
616

סיכום:


האבחנה הצומחת מיד מאד במוגבלות בידי שיבושי התפתחותיות נוקבות הוא הפרעת הספקטרום האוטיסטי.

ילדיהם המאובחנים שיש להן הפרעת ספקטרום האוטיזם הם מכל הקבוצות החברתיות-כלכליות, למשל וגם אוכלוסיות תרבותיות, גזעיות ואתניות. סטודנטים קליינטים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם יימצאו לכל קהילה ושכונה בזכות זיהוי מוגבר בידי ההפרעה. ומחירה של שנתית משוערת בקרב חינוך וטיפול באנשים הסובלים מאוטיזם …
מילות מפתח:


הפרעת הספקטרום האוטיסטי
תכנון המאמר:


האבחנה הצומחת במהירות הבזק ביותר במוגבלות של שיבושים התפתחותיות נוקבות היא הפרעת הספקטרום האוטיסטי.

צאצאיהם המאובחנים אלו שיש להן הפרעת ספקטרום האוטיזם הם מכול הקבוצות החברתיות-כלכליות, דוגמת וכדלקמן אוכלוסיות תרבותיות, גזעיות ואתניות. בוגרים חדשניים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם יתגלו בכל קהילה ושכונה הודות ל זיהוי מוגבר בקרב ההפרעה. העלות השנתית המשוערת אצל חינוך וטיפול באנשים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם הוא כ- 90 מיליארד דולרים בהתאם ל פועלי חברת האוטיזם באמריקה. אבחון והתערבות מוקדמים הנם מאפיין מפתח בהפחתת מחיריהן של הטיפול בהרבה מ שלישים.

ניתן ספר תורה למכירה הגג בקרב בעיות התפתחותיות נבלות. הינם כוללים:

1. הפרעת ספקטרום אוטיזם


2. תסמונת אספרגרס


3. הפרעה מתפרקת בילדות


4. חוזר


5. הפרעה התפתחותית מונעת שאינן צוינה אחרת

היבטים אלו או אחרים בקרב הפרעת ספקטרום האוטיזם

הפרעת ספקטרום האוטיזם משפיעה על אודות ערכה ההתפתחות העצבית. ההשלכות הינן מאפייני למידה של והתנהגות מובהקים


להפרעת הספקטרום האוטיסטי יש מאפיין ביולוגי / גנטי כולל המייצר עיבודים אורגניים ו / או גופניים במסגרת הזמן לעלייה הדרמטית המוח. האפקט היא התפתחות והתנהגויות קוגניטיביות וחברתיות הן לא טיפוסיות


הפרעת הספקטרום האוטיסטי משפיעה על אנשים במידה ייחודי


הפרעת הספקטרום האוטיסטי היא לא נובעת מהורות לקויה


הפרעת הספקטרום האוטיסטי משפיעה על אודות יכולתם בידי המתאימים להתקין רעיון חושי ולווסת רק את רגשותיהם

קיים כמה נושאי גירעון הקיימות להתייחס אליו כקריטריונים אבחוניים לזיהוי כאלו בעלויות הפרעת ספקטרום האוטיזם, והם:

1. תקשורת


2. סוציאליזציה / מיומנויות משפחתיות


3. אינטרסים מוגבלים


4. תערובת חושי


5. משחק

כאלו המאובחנים כסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם מגלים דרגות קשיים מתחלפות בחמשת התחומים הנ"ל.

מחקרים אחרונים מלמדים שתלמידים במחיר הפרעת ספקטרום האוטיזם מבטיחים את אותן סימפטומים מוקדמים הכוללים:

חוסר חיבור עין


העדר ערכה של משותפת (תשומת לב לאותו פריט או לחילופין יסוד דוגמת כלי אחר)


עיבוד חושי / מוטורי אינן טיפוסי


יעדים ויעדים לתלמידי האוניברסיטאות בעלויות הפרעת ספקטרום האוטיזם

על אודות המורה לחינוך חוקי לבדוק שלתלמידים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם יש מטרות ויעדים שנועדו לגדל שיטה מצויות עצמאיים, כישורים אקדמיים והתנהגויות ומיומנויות חברתיות חשובות.

ראוי שמטרות כדוגמת אלו יוכנסו מוקדם ויינתנו תשובה מדי קיימת בתכנית החינוך המותאמת מיוחדת. נוספת מטפלים ביעדים הנ"ל ועד ל שהילד נועד לנכס מעצב השיער התיכון, מותקן פוטנציאל גבוה בעבור סטודנטים מגוונים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם, שעוזבים את אותה דירות מגורים המעצב, אינן מסוגלים לגור פרטית, להצליח בלימודים או אולי להביא מועסקים.

ע"מ לאפשר במתן חוץ מ שכיח למסגרת העל-תיכונית, הרבה אחריות צוות ה- IEP (תוכנית חינוך פרטנית) מסוגלת לכלול:

טכנולוגיה יעדים ויעדים קצרי טווח המקדמים פיקוח עצמי וכישורי תוכלו למצוא עצמאיים

בדבר צוותי תכנית חינוך ספציפית משנית מוטלת האחריות לזהות את אותה התמיכה ארוכת המהלך שתלמידים כדוגמת אלו ידרשו לעצמאות אקדמית, חומרית וחברתית. עליהם לאשר שלסטודנטים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם מותקן מטרות רבות טווח המפרטות את אותו המשתמש בהוראה מפורשת במיומנויות החברתיות השונות הנחוצות בכול המסגרות הלימודיות, החברתיות ו / או גם טיבן העל-תיכוניות. תלמידים עם הפרעת ספקטרום האוטיזם צריך להחזיר הזדמנויות רבות מאוד בנגוון גדול הקשרים חברתיים, אקדמיים ומקצועיים לתרגל הכישורים האלו.

באמצע מבנה המעלות היקר ביותר קיים לתת כי סטודנטים הסובלים מהפרעת ספקטרום האוטיזם יקבלו אחר כישורי החיים החברתיים והיומיומיים הנחוצים לחומרים אלו בשביל שילוב אחראי מאוד בקהילה.

יעדי המעון ויעדי צוות תוכנית החינוך המותאם אישית יכולים לכלול:

שירותי מסיימי הקורס בנות בעיות רבות של ספקטרום אוטיזם בחקר המקצועי ובקריירה


חוויות שיאפשרו אליהם לחדש איזה קריירות עד מגמות קולג ‘יכולות לבחור להתפתחותם הלימודית וה / או גם חברתית אינם אחידה שבו בעת לנצל את אותה יכולותיהם ותחומי הרעיון המרכזי המגוונים להם.


הזדמנויות להכין התנהגויות ומיומנויות מקצועיות ו / או לחילופין עבודה הנדרשות למסגרות תעסוקתיות ו / או חינוכיות מעולות

מקור: חברת האוטיזם בידי אמריקה


עמוד זה הזמן באפשרותכם לפרסום בלי כסף בידי תיבת המשאבים .