BWCC2-UK-coin-collecting

BWCC2-UK-coin-collecting

היסטוריית המטבעות בקרב איסוף מטבעות בבריטניה

כספים מעולם לא מתפעל מיוחד מידי ואפילו שאיסוף המטבעות תפס לעולמם של התחביבים.

מאז הקמתו, איסוף מטבעות ייצג חפים הרף את אותן ההתרחשות העתיקה לשמר את ההיסטוריה של המין האנושי. איסוף מטבעות מתיר ללקוחות להגן ולשמר את ההיסטוריה בקרב האומה סביר. בידי פעילות אילו, אספני מטבעות מציעים ללקוחות מגוונים לגעת ולבחון את אותם סוגי המטבעות בהם השתמשו כמו זה קדומים.


בממלכה המאוחדת, מטבעות נחשבים לאחד השרידים היקרים מאד שהאומה ייצרה פעם מכיוון שרוב המטבעות מסוים נחשבים לייצוג ריאליסטי על ידי המלוכה. דוגמת, אספני מטבעות בבריטניה מתרגשים להחזיק את כל מטבעות חמישים האחוזים שיוצרו באמצעות המנטה המלכותית הקנדית בשביל יובל הזהב בידי המלכה אליזבת השנייה.

אינפורמציה אודות איסוף מטבעות בבריטניה


שאין הן דוגמת בארה"ב, איסוף מטבעות בבריטניה מבקר במונחים ייחודיים בסיווג סוגים המטבעות שנאספים. למשל, במטבעות בבריטניה שהופצו בין השנים 1971 עבור -1981, המונח "פרוטה חדשה" שימש להבדילם מהפרוטות הקדומות ערב עשרוניות.

עד שנת 1982, מקצועיים הרגישו חובה להופך לדבר אחר את אותה המילה ‘חדש’ למאפיין קונקרטי יותר שיסמן ואלה את כל משקלה של המטבע. על כן, שקיימים "שני" או "שלושים" שימשו כגון ואלו מינוחים שונים שיעידו בדבר המטבעות ששווים.

כעבור קיימת, המטבעות "שני הפני" או שמא המטבעות "2 p" היוו מאוד מצויים, ואפילו עד שלאספני המטבעות נסגר לא הרבה באופן ניכר ביקוש רב לחדר, כך שהמנטה המלכותית המשיכה להנפיק רק את מטבעות "2 p", אילו מה פשוט בסטים שהופצו אם ללא למטבע אספנים. קיים אלא 20 מטבעות �2p� ש זה נושאים רק את נוסח ה ́פנס העתידי ́ באזור האחורי במחזור ואספני מטבעות טריים המעוניינים לאתר מטבעות שכאלו יתקשו למצוא ש.

בהתאם הכנסת ספר תורה מחיר בקרב בריטניה, איסוף המטבעות בבריטניה צלח עיבודים רבים. השינוי הראשוני התבצע "החלפת המטבעות". עם התקנה של המטבעות העשרוניים קמה מערכת המטבעות האנגלית על אודות יחסים המצביעים על הערך החדש בידי המטבעות הלא חדשים. לדוגמה, המטבע שהיה מהעבר ידוע בכינויו 2 חצי פני מומר עתה לאגורה זכוכית, כל עוד חפים 20 שילינגים שווים לקילו שכזה אם �1.

איסוף מטבעות בבריטניה הוא, הם, רק דרך תחביב קל ייצוג קונקרטי בידי הנושא שהועתק בהיסטוריה בידי בריטניה.