Atlanta_Schools__Public_Engagement_Partnerships

Atlanta_Schools__Public_Engagement_Partnerships

שותפויות עיסוק ציבורי בבתי עיתון באטלנטה

524סיכום:

גורמי היצירה הציבורי באטלנטהעסק העשייה הציבורי באטלנטה ממונה על אודות פעולת וטיפוח שותפויות מצד בתי עיתון באטלנטה, מתנדבים בקהילה, מורים, אחראים, תאגידי לאומיים ומקומיים, קבוצות חפים מטרות ביזנס וארגונים אזרחיים כדי לרקום את אותו הישגי התלמידים. בניין ציבורי הבנייה הציבורי נועד כחלק מהרפורמה החינוכית המתמשכת שמתרחשת בכלל בתי הספר באטלנטה. הקצין …

מילות מפתח:

בתי טקסט באטלנטה, בתי טקסט, אטלנטה


ארגון המאמר:

עסק הפעילות הציבורי באטלנטהגורמי הבנייה הציבורי באטלנטה אחראי בדבר פועלו של וטיפוח שותפויות של בתי טקסט באטלנטה, מתנדבים בקהילה, מורים, אבא ואימא, עסקים לאומיים ומקומיים, מעודדים חפים מטרות רווח וארגונים אזרחיים מתוך מטרה לפתח את אותה הישגי התלמידים. גורמי הפעילות הציבורי נוצר כחלק מהרפורמה החינוכית המתמשכת שמתרחשת בשאר אזורי בתי הצבע באטלנטה. רעיון המשרדים הינה לחבר את בתי המעצב לכל מדרבן שידע להציע אפקט חיובית על אודות הצלחת התלמידים בבתי הצבע באטלנטה. נוספות ממערכות היחסים האלה הנישות במחיר צביון יצירתי ופורץ שיטת. 2 מתוכניות השותפות המצליחות מאד מורכבות מספר מהתאגידים העסקים הגדולים במדינתינו.תוכנית "להביא את זה הביתה" בידי היולט פקרדבתי הצבע באטלנטה שימשו למשך החיים מקובל מתכנית "להביא את הדירה הביתה" בקרב היולט פקרד. שותפות בתי הספר באטלנטה שיש להן היולט פקרד מהווה רגיל מתוכנית כללית יותר בבטנך נציגים מהוולט פקרד מעוניינים מאד מ- 600 בתי עיתון בארצות הברית, בקנדה ובקריביים. הסיבה העיקרית אצל תוכנית "להביא את הגיע הביתה" של היולט פקרד היא בעצם לעודד את אותם התלמידים, את אותו הוריו ומוריהם לסגנן ולתקשר עם האפשרות. תכנית "להביא אותה הביתה" בידי היולט פקרד הוא תוכנית ברר אינטראקטיבית הנותנת לסטודנטים להרים ידע הוא כח מצוי בידי צילום אלקטרוניקה ומחשבים.חטיבת הביניים באומדן בתי המעצב באטלנטה נתפסה כדלקמן המקומות בהם התלמידים פורסמו לחידושים האחרונים בטווח הטכנולוגיה. תלמידי חטיבות הביניים שיש להן גרמו להצלחה לגלות על שום מה באפשרותכם ליישם טכנולוגיה היא למשימות ופרויקטים משלהם. הסיבה בחטיבת הביניים פרייס נתפסה לתת סיוע לתלמידים על ידי יעילות העבודה שלהם. התלמידים, המנהלים והמורים בנכס הצבע התיכון פרייס עשו כולם מהשתתפות בתי מעצב השיער באטלנטה בתכנית "להביא אותה הביתה" אצל היולט פקרד.שותפות לטווח ממושך אצל בתי המעצב באטלנטה עם ג’נרל אלקטריק
בתי הספר באטלנטה נמצא בשותפות בנות ג’נרל אלקטריק חשמל בזמן האחרון 1993 וימשיכו בשותפות הוא בעתיד הקרוב. השותפות אלו שיש להן ג’נרל אלקטריק מקיפה עשר עבודות שוטפים שונים והוקמה במקור על ידי בוגרי בתי הספר באטלנטה לשעבר שכיום מועסקים על ידי ג’נרל אלקטריק. השותפות על ידי ג’נרל אלקטריק התחילה כתוכנית שיעורי עזר והדרכה שבו אנשים על ידי ג’נרל אלקטריק יתנדבו בבתי עיתון ברחובות, איזה היא בעצם התרחבה והכילה את אותו עבודות SAT בשבת, תכנון החומרים הטכנולוגיים למשפחה ותוכניות מלגות. מתופעל הזמן 2 שנים מתוך -1,500 אנשי ג’נרל אלקטריק המעורבים במידה מסוים בשותפות ג’נרל אלקטריק. השותפות על ידי ג’נרל אלקטריק הוכיחה את אותן עצמה כמשפיעה בצורה משמעותית על אודות ביצועי ה- SAT של התלמידים.בשנת 2002 תרמה ג’נרל אלקטריק מיליון דולר לנכס מעצב השיער התיכון "סאות’סייד" בקרב אטלנטה לפי התוכנית הלאומית למכללות על ידי ג’נרל אלקטריק. תרומה הינו לנכס מעצב השיער התיכון "סאות’סייד" נודעה המענק הראשון מתכנית המענק בקרב קולג ‘המוענק לבית ספר בבתי הספר באטלנטה. המענק נמצא את אותם עבודה "עיצוב אסטרטגי להצלחת תלמידים" בתי הצבע התיכוניים אצל סאות’סייד. העשייה הגדול בבתי הספר יימצא לנכון להכפיל, ועד ל שנת כתיבת ספר תורה מחיר , את אותם אחוז בתי מעצב השיער התיכוניים בקרב סאות’סייד שעוברים מוסד לימודים או גם מכללות לארבע זמן או גם 2 שנים, או לחילופין שנרשמים למוסדות טכניים.