A_Historical_View_On_Experimental_Hydroponics

A_Historical_View_On_Experimental_Hydroponics

מבט היסטורי על אודות הידרופוניקה ניסיונית


392


סיכום:

הידרופוניקה ניסיונית הופיעה מהמאה ה -17 כאשר ביולוגים גילו כיוון צמחים הם בעלי זכאות לגדול חפים אדמה. מאותו הרגע, יזמו אתרי אינטרנט מגוונים בקרב הידרופוניקה ניסיונית מתוך מטרה לשדרג את אותם הטכנולוגיה. והן והיה אם הידרופוניקה ניסיונית קיים לה היסטוריה ארוכה, ההתקדמות האמיתית בטווח הופיעה אחרי 1970, כשיקרה החלו לשים בפלסטיקה בהקטנת גובה התקציב הטכנולוגיות ומגרה רק את החקלאים להכין על חשובות מאוד המערכת.
מילות מפתח:
הידרופוניקה, הידרופוניקה, הידרופוניקה ניסיונית, ערכת מיגון הידרופוניקה תמה, הידרופוניקה השוררת,


מוסד המאמר:
הידרופוניקה ניסיונית הופיעה מהמאה ה -17 כשיקרה ביולוגים גילו שהרי צמחים בעלי זכאות לגדול ש אדמה. מאותו הרגע, יזמו פרויקטים רב גוניים אצל הידרופוניקה ניסיונית ע"מ להעלות בדרגה את אותה האפשרות. והן באופן הידרופוניקה ניסיונית מושם בשבילה היסטוריה ארוכה, ההתקדמות האמיתית בגדר הופיעה לאחר 1970, כאשר החלו להתיז בפלסטיקה בהקטנת סכום הכסף שהוקצב הטכנולוגיות ומגרה את אותן החקלאים ליצור אודות כדאיות המערכת.

מבט היסטורי על אודות הידרופוניקה ניסיונית

תכלית ההידרופוניקה הניסיוני הראשוני מאירופה התחיל באנגליה וזמן זריז בעתיד הקרוב בצרפת. גידול מנטה נעשה עבודת השיפוצים האולטימטיבי שכזו שהחל בין השנים 1699. מאוחר שנתיים בשנת 1860 ואז בין השנים 1938 פותחו בגרמניה שיטות פועלה שונות. בשנת US הידרופוניקה ניסיונית הוקמה בשנת 1925; המחקר נמשך בנות עניין מינורי 2 שנים ועד שנת 1970, אוקי, אז התגלה פלסטיק הנותן אפשרות ליישם מוצרים בצורה זולה בנוחיות מרבית. אחרי שהפלסטיק נהפך לדבר נפוץ, הידרופוניקה ניסיונית התרחבה לאירופה ואסיה.

שטחים צחיחים כמעט מכל רחבי הבריאה כגון איראן, אריזונה או אולי אבו דאבי שיש ליישום הידרופוניקה ניסיונית ע"מ לשלב את אותה היתרונות הרבים בידי קרינת השמש החמה שיש להן הלחות שמעניקה הידרופוניקה; היתרון הבודד בידי הידרופוניקה הוא בדרך זו של משתמשת כאשר אתם בתהליך 90% בזול מים עוזר ב חקלאות אדמה מסורתית.

משנת 1973, כאשר מספר הנפט התחילו לעשות לנוע, משקיעים מגוונים איבדו את כל התעניינותם בהידרופוניקה ניסיונית, בהשוואה בארה"ב. פשיטת רגל ובעיות פיננסיות אחרות עקבו שונה הרבה בעלי מוצרים שונים הידרופוניקה ניסיוניות. ניתוח מיועד בגדר ההידרופוניקה מבצעים בין השנים 1983 וב -1985 והעניין בקשר הוקם שוב. אופטימלי לעכשיו, כאשר החשש לנגב את אותו רמת הטיפולים הכימיים המופעלים הכול על יבולים יהודים דתיים יכול לעלות, ההידרופוניקה הניסויית ראשיתה להחזיר בהרבה כספים על מנת לבנות יבולים נקיים מחוסר איזון אקולוגי ומבעיות קרקע רבות.

הפרמטר 4 יהיה אפשרי לספר על הידרופוניקה ניסיונית?

משאבים נוספות יושמו מתוך מטרה להשוות את אותה סגנון הצומח באזור עלות כתיבת ספר תורה , ולהווכח את אותן חשובות ההשקעה. שכיח להשקיע במודל הידרופוניקה ניסיוני קטנטן שיכול למראה את אותה מעל הביצוע. ככלל הידרופוניקה הינה גורמי טוב אם וכאשר לא ניתן לעצב את אותם הגידולים למכירה המקומי בידי חקלאות אדמה מסורתית. בתחרות ישירה מגידולי אדמה דומים, לחקלאי הידרופוני אין שום אפשרות, אך בהיעדר תרבות יוצאת דופן אדמה בתוקף, הידרופוניקה הוא שלא קיימת נוסף לה.